Aktuality 
         
   2012    2013  
         
  Přední fyzici debatují s filosofy a teology      
  Na Marsu nalezen kámen nezvyklého složení      
         
         
         
         
         
         
   2010    2009  
         
  Na Marsu mohou být podle vědců zkamenělé pozůstatky života   Obří rondely na Kolínsku  
  Artušův kulatý stůl pro tisíc rytířů   Poušť Gobi vydala poklad zničeného buddhistického kláštera  
         
         
   2006    2007  
         
  Zánik civilizace?   GEO(2007) - Studie o vývoji životního prostředí  
  Jiné klima   Barma (září/říjen 2007)  
  Starořecký zázrak   Horké antarktické jaro  
  Holčička z pouště   17. Karmapa a Lama Ole  
  Jiné dimenze z vědeckého pohledu   Oteplování změní život miliardám lidí  
  Neolitická svatyně v Praze   Ledovec střeží tajemství života  
  Nové stěhování národů   V Peru objevena nejstarší sluneční observatoř západní polokoule  
  Stonehenge v pralese   Novodobá Archa  
  Jidášovo Evangelium   Františkáni a Islám  
  Tajemné síly v Bobrové   Leden roku 2007  
  I pravěk měl neoficiální umění      
  Karol Wojtyla překročil práh naděje      
  Ostří mezi civilizacemi a kulturami opět nabroušeno      
  Nalezené zbytky lodí z dob faraónů potvrzují obchod se zemí Punt      
         
         
   2004    2005  
         
  Objevili pozůstatky starověké vesnice Cana?   Kresby z počátku letopočtu v Guatemalské džungli  
  Objevena jeskyně Jana Křtitele   Zapovězená hora bohů v Turecku  
  Obyvatelé Měsíční pyramidy bez hlav   V Izraeli objeven jeden z nejstarších křesťanských kostelů  
  Konec evropského snu   První Evropané lovili na Moravě  
  Záhadná hrobka v Egyptě   Nepopsaná civilizace v Evropě stavěla chrámy tisíce let před Egyptem  
  Mezinárodní uznání svátku Vesak     Série velice silných zemětřesení  
  Na Moravě žili kanibalové?   Rotunda z doby sv. Václava nalezena  
  Náboženství - Politika - Věda   V syrském klášteře se snaží sbližovat Východ se Západem  
  Docela zvláštní sekerka   Původní hrobka Karla IV.  
  Alexandrijská knihovna objevena   Falus z doby ledové  
  Historie Pražského hradu se posouvá do minulosti   "Nečitelná" díla antických mistrů nejsou nečitelná  
  Tajemství Podlažického kláštera   Život v Pamíru  
  Holokaust - pokus o filozofickou reflexi   Civilizační úvaha  
      Poklad Templářů  
      Patří budoucnost Evropě?  
      Je urna Ježíšova bratra pravá?  
         
         
   2002    2003  
         
  4500 let staré egyptské město bylo objeveno   Hrob Simeona a Zachariáše nalezen ?  
  Další Stonehenge byla objevena v Itálii   Existence Yettiho potvrzena ?  
  Zapečetěné dveře v Cheopsově pyramidě !   Starověká čínská města nalezena  
  Křesťanství v Evropě na počátku tisíciletí   Korunovační klenoty českého království   
  Thor Heyerdahl   Jizerské hory: Pohanské kameny  
  Gilgamešovo město bylo nalezeno ?   Tisíce let stará observatoř v Pamíru