Aktuality  2005
   
 Falus z doby ledové
  Archeologové univerzity v Tübingenu našli v jeskyni poblíž Schelklingenu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko kamenný falus starý asi 28.000 let, tedy z doby ledové. Falus byl sice nalezen rozbitý, archeologům se ale podařilo kousky kamene slepit a v pondělí předvést na tiskové konferenci v Blauneurenu.

Falus, čili symbolický mužský úd, je 19,2 centimetru dlouhý, oválného průřezu o delší ose 3,6 centimetru a kratší 2,8 centimetru. Byl vyroben z načervenalého pískovce. Ode úterka je vystaven spolu s dalšími nálezy v muzeu pravěkých dějin v Blaubeurenu v rámci expozice Umění ledové doby - jednoznačně mužské.

Falus byl odkryt v jeskyni Hohle Fels (Dutá skála) ve 14 kusech. Podle vedoucího týmu archeologů Nicholase Conrada byl kultovní objekt zřejmě rozbit záměrně - kusy falu byly rozptýlené na ploše jednoho metru čtverečního. Jejich postupné objevování trvalo osm let, protože archeologové zkoumali terén velmi opatrně a důkladně.

Že jde o lidský výrobek, považují odborníci za nepochybné. Plastika je uměle ohlazená a na obou koncích je opatřena kolem dokola vrypy. O způsobu používání falu se naproti tomu mohou archeologové pouze dohadovat.

Podle Conrada přitom není vyloučeno, že nebyl určen přímo k sexuálním obřadům, jak se domnívají někteří badatelé, ale měl k sexu jen nepřímý vztah. Profesor nevylučuje, že to mohl být rituální nástroj používaný k otesávání pazourkových břitů. Protože falus je symbolem síly, mohli lovci věřit, že tato síla se přenese i do vyrobených zbraní. Toto upotřebení by mohly dosvědčovat vrypy na obou koncích, které jsou jinak iniciačními sexuálními obřady těžko vysvětlitelné.

Jeskyně Dutá skála, užívaná jak neandrtálci, tak i moderním člověkem kromaňonským, vydala vzácné objekty i dříve. Patří k nim také malá soška ptáka z mamutoviny stará asi 32.000 let. Je zřejmě nejstarším zobrazením ptáka na světě.