Aktuality  2005
 

Podrobnější informace > zde (anglicky - Univ. Tel Aviv)

 V Izraeli objeven jeden z nejstarších křesťanských kostelů
 

Objev možná nejstaršího křesťanského kostela na území Svaté země oznámili dne 6.11.2005 izraelští archeologové. Jeho ruiny leží na pozemcích přísně střežené věznice v lokalitě Megiddo, která je považována za biblický Armageddon. Podle izraelského památkového úřadu pocházejí zříceniny z třetího až čtvrtého století a jsou na nich patrné obrázky ryb, jež jsou dávným křesťanským symbolem, zbytky oltáře i odkazy na Ježíše.

"Je to velmi starobylá stavba, možná nejstarší v našem regionu," prohlásil vedoucí týmu archeologů pracujících na vykopávkách Jotam Tepper. Práce v Megiddu, které se nachází v severoizraelské oblasti Galilea, trvaly 18 měsíců, nejdůležitější objevy byly však učiněny v uplynulých dvou týdnech, sdělil dále Tepper.

Učenci se domnívají, že staří Řekové přeložili hebrejský název obce Megiddo - Har Megiddo - jako Armageddon. Podle Nového zákona se právě zde v konečné bitvě utká Bůh s ďáblem a křesťané věří, že to bude předzvěstí konce světa.

Druhý kanál izraelské televize, který jako první zprávu o nálezu zbytků kostela zveřejnil, ukázal z místa záběry dobře zachované mozaiky o velikosti asi 45 metrů čtverečních se jménem Ježíše Krista ve starořečtině, geometrickými obrazci a obrázky ryb. Mozaika pokrývala podlahu budovy o rozměrech devět krát šest metrů, na jejímž místě byl později vztyčen byzantský chrám, napsala agentura AFP.

Podle Teppera by objev mohl poskytnout nové poznatky o období, kdy bylo křesťanství ještě zakázáno. "Z této doby máme převážně historické doklady z literatury, nikoli doklady archeologické," podotkl.

Objev ocenil také vatikánský velvyslanec v Izraeli Pietro Sambi. "Je nesmírně důležité mít archeologický důkaz o existenci kostela, který byl zasvěcen Ježíši Kristu," řekl Sambi.

Antropolog a někdejší kurátor izraelského památkového úřadu Joe Zais označil nález sice za významný, zároveň však zapochyboval, že by se mohlo jednat o nejstarší křesťanský kostel na světě. Připomněl, že žádné kostely nebyly postaveny, dokud římský císař Konstantin Veliký ve 4. století křesťanství nelegalizoval.

"Může pocházet nejdříve ze čtvrtého století, a z tohoto století známe i další kostely. Domnívám se, že důležitější je jeho velikost, nápis a mozaiky," poznamenal. "Myslím si, že je to důležitý objev raného křesťanství, ale neřekl bych, že je to nejstarší kostel na světě," dodal.

Podle izraelského památkového úřadu se na vykopávkách v posledních měsících podílelo více než 60 vězňů. Izraelská televize vyjádřila domněnku, že by úřady mohly věznici přesunout a že by se místo mohlo stát turistickou atrakcí.

 
     
  Megiddo. Jedno z nejproslulejších palestinských měst, které hrálo důležitou roli ve všech obdobích historie Předního východu. Mělo pod kontrolou jediný velký průsmyk pohořím Karmel na cestě mezi Egyptem a Mezopotámií. 1 Král 9,15 udává, že Megiddo bylo jedním z měst, na jejichž budování se podílel Šalomoun, a roku 609 tam nalezl smrt král Joziáš, když se marně snažil zastavit egyptskou armádu. Dvacet vrstev dokládá osídlení od roku 3500 do perské doby; archeologové zde objevili mj. velký kananejský oltář, zbytky dvojiých hradeb a skladišť z doby krále Achaba.  
     
  Zdroj: ČT 24