Aktuality  2004
 
 Mezinárodní uznání svátku Vesak
V roce 2000 tři buddhistické země - Thajsko, Myanmar a Srí Lanka - věnovaly Organizaci spojených národů sbírku dvanácti malých kousků svatých Buddhových kostí, která má být uložena v hlavním sídle OSN v New Yorku. Zmíněné země tímto výjimečně velkorysým darem reagovaly na rezoluci nazvanou Mezinárodní uznání svátku Vesak (International Recognition of the Day of Vesak), kterou Valné shromáždění OSN přijalo v roce 2000. Tato rezoluce byla přijata na základě iniciativy výše uvedených buddhistických zemí s podporou dalších dvanácti asijských zemí - Nepálu, Bhútanu, Indie, Malediv, Bangladéše, Pákistánu, Kambodže, Indonésie, Laosu, Mongolska, Filipín, Korejské republiky a dalších devatenácti zemí: Chile, Kypru, Řecka, Granady, Islandu, Irska, Lesotha, Mauritia, Nikaragui, Norska, Portugalska, Ruské federace, Seychell, Slovenska, Španělska, Surinamu, Turecka, Ukrajiny a USA.
Zmíněné buddhistické země byly vedeny myšlenkou, že přítomnost svatých Buddhových relikvií v Hlavním sídle OSN, na místě, kde se jedná a rozhoduje o osudu národů a světového společenství, by mohla pozitivně ovlivňovat prostředí. Mezinárodní uznání svátku Vesak je rovněž symbolickým gestem uznání služby, kterou Buddhovo učení prokazovalo lidstvu v průběhu uplynulých 2500 let se svým důrazem na mír, soucit a toleranci.
Od roku 2005 zde budou relikvie uloženy trvale a veřejnosti budou přístupné pouze v den svátku Vesak. Mise Mezinárodního uznání svátku Vesak a opatrovníci svatých relikvií pod vedením Nejvyššího patriarchy Thajského království, jeho svatosti Somdejphrananasanvorn Somdejphrasangharaj Sakonmahasanghaparinayoka zahájili nanejvýš příznivou a prospěšnou iniciativu, nebot‘ se rozhodli ještě před uložením vzít relikvie na cestu kolem světa, aby co nejvíce zemí mohlo být požehnáno přítomností Buddhy a tím napomoci k většímu míru a harmonii, utišení konfliktů, epidemií a přírodních katastrof.
Cílem cesty je rovněž přispět ke vzkvétání Buddhova učení, jež je skutečným zdrojem prospěchu a štěstí všech bytostí, a zároveň poskytnout věřícím následovníkům z různých zemí příležitost vidět, uctívat a obdržet požehnání Buddhy.
Nejvyšší patriarcha Thajského království věnoval pamětní Stúpu odlitou z masivního zlata, která slouží jako vnější schránka relikvií.
V průběhu uplynulých čtyř let navštívily relikvie Thajsko, Srí Lanku, Francii, Německo, Itálii, Švédsko, Norsko, Rakousko a několik zemí v Jižní Americe a Africe. V tomto roce se chystá návštěva Mongolska, České republiky a Maďarska.
Kamkoli jsou relikvie pozvány a kdekoli jsou vystaveny, přirozeně se shromažďují následovníci naplněni vírou, aby je mohli shlédnout a uctít, ačkoliv příjezd relikvií nepředchází rozsáhlá publicita.
Při každé z těchto událostí se buddhisté různých tradic a skupin shromažďují se stejnou myšlenkou - přáním uctít, věnovat dary a vyjádřit víru a oddanost tím, že si připomínají laskavost a kvality Osvíceného.
Také lidé patřící k jiným náboženským tradicím se s velkým zájmem přicházejí podívat na relikvie.
Pro mnohé se to stává jasným důkazem pro uznání Osvíceného jako dokonalého žijícího Mistra, nadaného soucitem, moudrostí a schopnostmi, stejně jako historické postavy, projevené v lidské formě, kterou lze vidět, naslouchat a jíž se lze dotknout.
     
  Generální tajemník OSN Kofi Annan
Poselství k příležitosti svátku Vesak 26. května
Je pro mne velkým potěšením moci vás co nejsrdečněji pozdravit při této šťastné příležitosti, v den, kdy si připomínáme narození, osvícení a odchod Gautamy Buddhy.
Buddhovy vznešené mravní a lidské ideály zrodily živou duchovní tradici, která i dnes, po více než 2500 letech, zušlechťuje životy milionů lidí. V tento den buddhisté na celém světě radostně oslavují poselství soucitu, porozumění a vzájemné úcty, které Buddha přinesl lidstvu.
V naší době, v tomto čase globální nejistoty, je Buddhova vize míru a nejvyšších potenciálů lidskosti možná relevantnější než kdy dřív. Skutečně, chceme-li mít šanci přemoci mnohé výzvy, kterým dnes čelíme - na poli míru a bezpečnosti, rozvoje a ochrany našeho celosvětového prostředí - musíme přesáhnout omezené, krátkozraké vlastní zájmy a pozvednout se k univerzální perspektivě, v níž se blahobyt širšího lidského společenství jeví stejně důležitým jako náš vlastní. Všichni sdílíme naději na pokojnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost. Naše činy jako jednotlivců a jako členů našich společenství musí být vedeny tímto společným snem.
Připomeňme si v den svátku Vesak, že ať je náš původ, rasa, kultura či naše víra jakákoli, ve své podstatě nejsme odlišní. Navíc sdílíme stejný domov, zmenšující se planetu, na níž spolu musíme žít.
Pracujme proto společně pro společné dobro, harmonické a pokojné soužití lidí celého světa.
Přeji Vám šťastný Vesak