Aktuality  2005
 

(c) National Geographic Česká republika > web

 Je urna Ježíšova bratra pravá?  
  Vědci si stále kladou otázky týkající se pravosti dva tisíce let staré kamenné schránky na kosti, jakési urny, ve které byly kdysi přechovávány kosti Jakuba, údajně bratra Ježíše Krista. První informace o této schránce byly publikovány v tisku na přelomu listopadu a prosince loňského roku. Urna, na které je nápis "Jakub, syn Josefa, bratr Ježíšův" byla tehdy označena za autentický nález z doby Ježíše Krista. Oznámil to zpravodaj časopisu Biblická archeologie. Na pravosti urny se tedy vědci shodli, ale někteří znalci v oboru biblické archeologie vyjadřují pochyby o pravosti výše citovaného nápisu.
Tento artefakt byl od nalezení předmětem výzkumů v Royal Ontario muzeu. "Urna byla podrobena široké škále testů," řekl Ben Wetherington, profesor vědy o novém Zákoně v Kentucky. "Jakubova urna je svědectvím, že v té době lidé silně věřili ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ukřižování byl totiž tenkrát velmi potupný a zahanbující způsob smrti. Lidé věřili, že jakým způsobem člověk žil, taková je jeho smrt. Jestliže ale měl skončit Ježíšův život doopravdy na kříži, nikdo z pravověrných by nenapsal jeho jméno na čestné místo na urně."

Pátrání po původu urny
Od 20 do 70 let před Kristem bylo v židovské komunitě zvykem na jeden rok umístit tělo zemřelého do jeskyně, poté z ní vyjmout kosti, ty dát do kamenné urny a pohřbít ji do výklenku v rodinné hrobce.
Dodnes bylo nalezeno několik stovek takových uren z této doby, jen 215 z nich nese nějaký nápis. Pouze dvě urny ale vzpomínají v nápise bratra zemřelého. "Znamená to, že onen bratr musel být opravdu významná a populární osobnost," říká paleograf ze Sorbonnské univerzity Andre Lemaire. Profesor prozkoumal celou sbírku takových nápisů na urnách. Podobnou sbírku vlasní Oded Golana, inženýr z Tel Avivu, který sbírá nápisy z biblické doby. Zmíněnou Jakubovu schránku údajně koupil od jednoho dealera v Jeruzalémě v sedmdesátých letech.
Právě nejasný původ schránky zvyšuje pochybnosti některých vědců. Dá se totiž nalézt mnoho poznatků potřebných k potvrzení pravosti takového artefaktu, jakým Jakubova urna je. Jeruzalémský dealer s pochybnou minulostí neskýtá právě záruky autentičnosti, a navíc on sám nemohl doložit původ předmětu.
Ale jak jsme již uvedli, testy prováděné v Izraeli vědci z Geological Survey Group potvrdily stáří schránky na 2000 let. Ale s nápisem si experti již tak jistí nejsou.
Archeolog Eric Mayers z Duke Univerzity je přesvědčen, že nápis je padělek a je dodán na starou urnu později. Urna je vyrobena z vápence z okolí Mount Scopus u Jeruzaléma, a také špína skrývající se v zářezech nápisu pochází z tamního regionu. To by odpovídalo tvrzení dealerů.

Teorie dvou rukou
Pochyby pramení především z toho, že podrobná analýza nápisu prokázala drobné nesrovnalosti ve slovech bratr a Ježíšův. Slovo Ježíšův je psáno o trochu jinou kurzívou. Vypadá to, jakoby každé slovo napsala jiná ruka - možná o pár let později.
Jenže je to tvrzení proti tvrzení. Ed Keall, ředitel oddělení Blízkého východu muzea Royal Ontario vzpomíná, kdy se objevila tato teorie. Bylo to prý až poté, co byly publikovány první senzační informace o autentičnosti nálezu. "Šířilo se to médii jako infekční choroba, přitom s touto teorií přišel laik-fotograf, poté co si prohlédl obrázek urny."
"Přitom my v muzeu jsme provedli velmi podrobná a přesná měření. Použili jsme polarizační světlo, 60x zvětšující mikroskop, elektronový mikroskop, ultrafialové světlo a jiné přístroje, a můžeme potvrdit, že urna i nápis jsou obě z doby před 2000 lety. Ano, nápis zřejmě někdo drhnul a čistil, ale je to jako když si čistíte zuby: v prasklinách, po stranách a v dírách stále zůstávají částečky původního znečištění."
Nad touto problematikou byla dokonce v loňském prosinci uspořádána konference. Většina vědců potvrdila pravost urny i nápisu. Ale ne všichni. Vždy se najde někdo, kdo na urně nalezne nějakou nesrovnalost, a jiný vědec, který ji dokáže vysvětlit. Bohužel to není v oblasti archeologie jediný případ. Navíc je problematika "bratra Ježíšova" velmi citlivým tématem z hlediska náboženského. Ale věda je již taková - něco dokáže spolehlivě vysvětlit, k něčemu může přispět pouze hypotézami.

 
     
  Nejnovější informace z 18. června 2003:
Nápis analyzovali izraelští znalci bible a archeologové, kteří došli k závěru, že pochází z moderní doby. "Vypadá to, že nápis je nový, že ho někdo, kdo se pokusil napodobit staré písmo, napsal v moderní době," uvedla izraelská agentura pro památky. Odborníci napadli i další artefakt - tabulku s instrukcemi pro údržbu židovského chrámu v Jeruzalémě napsanými starou hebrejštinou. Vlastník schránky Oded Golan trvá na autenticitě památky s nápisem. "Nikdo z odborníků mě nepřesvědčil. K problému přistupují s předem jasnými závěry." O celou záležitost se začala zajímat i izraelská policie, která zahájila vlastní šetření obou podezřelých objektů. Golan totiž jeden z artefaktů nabídl k prodeji.