Aktuality  2009
   
 Obří rondely na Kolínsku
     
  V pravěku tu sídlili lidé, zanedlouho tudy budou jezdit auta. Archeologický výzkum na trase obchvatu Kolína skončil. Výzkumníkům se podařilo objevit čtyři rondely, dva z nich jsou největší v Evropě. Odkrytá sídliště a pohřebiště teď přikryje stavba. další článekfoto: Archeologický ústav AVArcheologický výzkum odhalil i pravěké pohřebiště. "V podstatě se tam už staví. Nalezená sídliště zanedlouho skončí pod betonem," řekla vedoucí archeologického výzkumu Radka Šumberová.
Zatím svůj největší záchranný výzkum ukončil Archeologický ústav Akademie věd ČR u Kolína 30. října. Probíhal tu nepřetržitě od dubna minulého roku. Archeologové na ploše stavby obchvatu o rozloze 40 hektarů prozkoumali několik desítek lokalit. "Našly se pozůstatky pravěkých a­ raně středověkých osad," řekla Šumberová. Nejvýraznějším výsledkem je objevení čtyř neolitických rondelů, z nichž dva patří k největším v Evropě. "Jedná se o stavby staré zhruba 4,5 tisíce let," přiblížila archeoložka.
Pravěké rondely mají kruhový nebo oválný tvar obvykle o průměru od 50 do 200 metrů. Na jejich funkci nemají vědci jednotný názor. Někteří si myslí, že sloužily ke kultovním účelům, jiní tvrdí, že měly význam vojenský nebo sloužily jako místa k obchodní výměně nebo ke společným pracím. Nejčastější je názor, že měly funkcí více. V Evropě je známo přes 100 rondelů. Dále byla zkoumána sídliště z mladší i pozdní doby kamenné, starší, mladší a pozdní doby bronzové, sídliště bylanské kultury, staršího i mladšího laténu, doby římské a ­raného středověku.
Budoucí silnice narušila i několik pohřebišť. Nejrozsáhlejší náleželo příslušníkům únětické kultury ze­ starší doby bronzové, vyzvednuty musely být i nálezy z pohřebišť z­několika dalších pravěkých období a raného středověku. "V nich se našly třeba nádoby, ve kterých dostal zemřelý do hrobu jídlo, nebo různé předměty z kovu a skla," podotkla Šumberová. Nálezy jsou nyní na pracovišti Archeologického ústavu v Kutné Hoře a čeká je zkoumání. Celkem musí archeologové zpracovat a­ ošetřit několik stovek tisíc nálezů, digitalizovat desítky tisíc plánů a­ proplavit několik tun odebraných vzorků zeminy z jednotlivých nalezišť.
Lidé vyzvednuté předměty uvidí až zhruba za dva roky. "Na rok 2011 chystáme velkou výstavu v ­muzeu v Kolíně," uvedla archeoložka. Natrvalo skončí nálezy buď právě v kolínském muzeu, nebo v Národním muzeu v Praze. Stavba kolínského obchvatu začala loni na podzim. Dokončena má být podle posledních informací na­ jaře roku 2011.