Aktuality  2005
   
 "Nečitelná" díla antických mistrů nejsou nečitelná
  Průlom při luštění vzácných děl nejslavnějších antických autorů zaznamenali britští vědci. Za pomoci nové technologie využívající infračervených paprsků se minulý týden seznámili s prvními z více než 400.000 fragmentů. Papyry s texty, zaznamenanými nyní již vybledlým inkoustem, byly objeveny před více než sto lety na starověké skládceu středoegyptského města Oxyrhynchus. Píší o tom internetové stránky britského deníku The Independent.
Papyry, mezi kterými jsou i zatím neznámé práce Sofokla, Euripida či Hesioda, jsou zetlelé, prožrané červy, začernalé a pod normálním světlem nečitelné. Proto také dosud k lítosti vědců ležely zasunuté mezi tabulemi skla v 800 krabicích v oxfordské Sacklerově knihovně.
Díky metodě, která byla vyvinuta na základě satelitních technologií a která využívá infračervených paprsků, se však nyní odborníkům z Oxfordské univerzity před očima začínají rozvíjet příběhy, které existovaly jen v jejich předpokladech. Studium dokumentů potrvá celé desetiletí.
Podle expertů je však naděje na odhalení stovky ztracených řeckých komedií, tragédií i eposů, prací Ovidia či Aischyla, ale snad také křesťanských evangelií, jejichž originály patrně pocházejí z doby vzniku prvních knih Nového zákona.

Rozluštění pokladu nazývaného podle lokality nálezu Oxyrhynchus papyri by mohlo znamenat zvýšení počtu existujících děl antické literatury o 20 procent, tvrdí vědci. Nové materiály - především v řečtině, ale také v latině, hebrejštině, koptštině, syrštině, aramejštině, arabštině, núbijštině a rané perštině - prý poskytnou až pět milionů slov.

"Svatý grál antiky"
Vědci usuzují, že by rozluštění oněch zatím neznámých děl starého Řecka a Říma mohlo tudíž zcela překreslit mapu antické civilizace. Jedni mluví o "druhé renesanci", jiní tento průlom srovnávají s nálezem svatého grálu na poli antiky.
"Tento materiál osvětlí prakticky každý aspekt života helénského a římského Egypta i antického světa jako celku," prohlásil oxfordský akademik vedoucí výzkum Dirk Obbink.
Texty rozluštěné v uplynulém týdnu budou zveřejněny příští měsíc londýnskou Egypt Exploration Society, která objev financovala a sbírku vlastní.