Aktuality  2004
 
 Objevili pozůstatky starověké vesnice Cana?  
  Izraelští archeologové zřejmě v Galilei na severu země objevili pozůstatky starověké vesnice Cana. V ní podle bible uskutečnil Ježíš svůj první zázrak. Místo leží nedaleko města Nazaret. Někteří odborníci se ovšem na nález dívají skepticky. Podle zprávy agentury AP odhalily vykopávky pece, paličky a hmoždíře a také nádrž pro rituální koupele. Její přítomnost dokazuje, že v místě žila židovská komunita. Mezi kořeny starých olivovníků byly objeveny také střepy velkých kamenných džbánů, jež rozhodně pocházejí z římského období, sdělila vedoucí výzkumu Jardena Alexanderová.   Místo vykopávek je na západě arabské vesnice Kfar Kanna, kde žijí muslimové i křesťané. Vesnice leží asi osm kilometrů od města Nazaret. Znalci bible nicméně přistupují ke zprávě opatrně, protože bude podle nich obtížné získat přesvědčivé důkazy - odborníci se totiž nemohou zcela shodnout, kde Cana přesně ležela. A zmíněné džbány také nejsou vzácným artefaktem, takže nepředstavují dostatečný důkaz, že jde o biblické místo. Právě v Caně byl Ježíš pozván na svatbu, kde došlo víno. Ježíš pak požádal služebníky, aby naplnili šest džbánů vodou. Ta se podle evangelia svatého Jana změnila v "dobré víno".  
  Zdroj: http://www.idnes.cz  
     
  Zpráva zatím nebyla potvrzena z Izraelského ministerstva zahraničí.