Aktuality  2002
 
 Zapečetěné dveře v Cheopsově pyramidě !
Cheopsova pyramida stále skrývá tajemství, které pravděpodobně jen tak lehce nevydá. 17.9.2002 podnikl tým, financovaný společností National Geographic pokus o prozkoumání šachty, vedoucí z "pohřební komory" šikmo k povrchu. Šachta je cca 65 metrů od svého začátku uvnitř pyramidy přehrazena kamenným blokem, opatřeným kovovými západkami tak, aby nešel blok odstranit. K povrchu pyramidy tak zbývá přes 14 metrů. Co se skrývá za kamenným blokem zůstává i přes veškeré snahy tajemstvím.
I když byl použit robot, který se šachtou vyšplhal až ke kamennému bloku, který provrtal, nevíme toho o mnoho více. Za kamenným blokem totiž objevil zapečetěné dveře. Můžeme se nyní jen dohadovat, co se za dveřmi skrývá.

Cheopsova pyramida
Velká Chufuova (Cheopsova) pyramida je největší na planině v Gize a v celém Egyptě je nejvýznamnější. Je vysoká 145 metrů a v základně široká 230. Složená je z 2,3 milionu kamenných kvádrů. Egyptologové říkají, že uvnitř tří velkých pyramid v Gize nebylo dosud nalezeno nic cenného.