Aktuality  2003
 
 Starověká čínská města nalezena
V uplynulých dnech byl (čínsko-japonským týmem archeologů) potvrzen nález starověkých měst v okolí čínské řeky Jang-ce. Jedná se celkem o třináct měst, jejichž stáří je předběžně odhadováno na 5000 let. Tato opevněná města a jejich civilizace by se mohla srovnávat s proslulými civilizacemi Egypta a Mezopotámie.
Trojice největších měst pojmula podle odhadů po desetitisících obyvatel a byla obehnána na ploše okolo tisíce hektarů pěti kilometry hradeb. Vše nasvědčuje tomu, že se zde odehrával téměř totožný proces, jako ve starém Egyptě, Mezopotámii, Indii a snad i na jiných místech světa, mezi kterými by možná mohlo být několik lokalit v Africe. Mezi zajímavé nálezy patří kamenné zbraně, sošky lidí, ptáků a zvířat, keramika s geometrickými vzory, ...
Můžeme stále ještě dohadovat, kde se takovéto civilizace vzaly a především proč všechny zanikly. Zajímavé bude také sledovat další nálezy v dalších koutech světa.