Aktuality  2004
 
 Historie Pražského hradu se posouvá do minulosti
Podle posledních zpráv archeologů, a jak již mnozí z nás předpokládali dříve, posouvá se "prokazatelná" historie Pražského hradu před rok 800. Tým archeologů našel při archeologickém průzkumu na Slévárenském dvorku (na Pražském hradě) důkazy o tom, že už okolo roku 800 byla lokalita poměrně hustě osídlena a slovanské obyvatelstvo zde vedlo intenzivní hospodářský život.Hradiště bylo obehnáno valem, možná i příkopem; a bezesporu v něm přebývali příslušníci vládnoucího rodu.