Ze světa - Afrika
 Egypt - pyramidy
 
Chronologie výstavby hlavních pyramid v Egyptě > zde
 
Gíza Abúsír
Chufuova pyramida Sahureova pyramida
Pyramidy Chufu - G Niuserreova pyramida
Rachefova pyramida Neferirkareova pyramida
Menkaureova pyramida Pyramida Chentkaus II.
Menkaureova pyramida - G Raneferefova pyramida
Stupňovitá hrobka Chentkaus I.
Velká sfinga Dahšúr
  Lomená pyramida
Sakkára Červená pyramida
Džoserova (Necerichetova) pyramida Pyramida Amenemheta II.
Venisova pyramida Pyramida Amenemheta III v Dahšúhu
Sechemchetova pyramida Pyramida Senusreta III.
Pyramida Pepiho II.
Neitina pyramida Médúm
Pyramida Iputy II. Pyramida v Médúmu
Vedžebtenina pyramidy
Pyramida Pepiho I. Láhún
Merenreova pyramida Pyramida Senusreta II.
Veserkafova pyramida
Tetiho pyramida Hawára
Pyramida Iputy I. Pyramida Amenemheta III v Hawáře
Džedkareova pyramida
Džedkareova pyramida - G Záwijit el-Arján
Šepseskafova mastaba Pyramidy v Záwijit el-Arjánu
 
Lišt Rawáš
Pyramida Amenemheta I. Radžedefova pyramida v Abú Rawáši
Pyramida Senusreta I.