Události - Katastrofy 
  Povodně   Změna klimatu   Zemětřesení  
             
  1714 - Jimramov   Změna klimatu - prognózy   HISTORIE ZEMĚTŘESENÍ (anglicky)  
  1845 - Čechy   Kjótský protokol   2003-4   série zemětřesení  
  1872 - Berounka   Globální oteplování   Nejsilnější zemětřesení od roku 1900  
  1890 - Čechy   Globální zatemnění      
  1981 - Labe, Berounka   Golfský proud   Zemětřesení obecně  
  1997 - Morava, Východní Čechy, Českomoravská vrchovina, Střední Evropa   Tání ledovců      
  2000 - Labe          
  2002 - Čechy, Jižní Morava, Střední Evropa          
  Přehledy povodní v Praze a Děčíně          
  Evropa se chystá na další povodně       > Aktuální seismogramy stanic České regionální seismické sítě
> Zemětřesení pocítěná v České republice od r. 1991
> Sbírka J.Kozáka historických vyobrazení zemětřesení, Berkeley, USA
> Nedávná zemětřesení lokalizovaná Českou regionální seismickou sítí
> Interaktivní mapa zemětřesení v oblasti západních Čech / Vogtlandu
> Národní zemětřesné informarmační centrum, U.S.Geological Survey, Golden, Colorado
> Švýcarská seismická služba
> Geofyzikální ústav AV ČR
 
  Velká záplava určitě přijde        
           
           
           
  Epidemie        
           
  1347 - Černá smrt        
  1380 - Mor        
  1439 - Mor        
  1480 - Mor        
  1680 - Mor