Svatyně 
  Střední Čechy   Jižní Čechy   Praha
Budeč Český Krumlov Pražský hrad
Jakub Klokoty Rotunda z doby sv. Václava
Neustupov Kostelec Neolitická svatyně v Praze
Ratměřice Zlatá Koruna
Sázava
  Severní Čechy   Jižní Morava  Východní Čechy
Panenský Týnec Znojmo Tajemství Podlažického kláštera
     Střední Morava
Olomouc - sv. Václav
Holešov