Astrologie
 
zpracoval: Jiří Svršek        
Tento článek si neklade za cíl posuzovat, co je pravdy na astrologii a zda má nějaký smysl. Zastávám názor jako Stanislav Lem ve svém sci-fi románu Mír na Zemi, kdy jeden z hrdinů románu, profesor Tarantoga říká: "Lidé věří tomu, čemu věřit chtějí".        
Babylónská astronomie a astrologie        
  Astrologie v starověkém Řecku          
  Astrologie ve starověkém Římě          
Astrologie ve středověku        
Astrologie pozdního středověku        
  Astrologie jihovýchodní Asie          
  Počátky astrologie v Čechách          
  Astrologie za Přemyslovců          
  Astrologie za doby vlády Karla IV.          
  Astrologie za krále Václava IV.          
  Astrologie a Univerzita Karlova          
  Astrologie v 16.století          
  Tadeáš Hájek z Hájku (Hagecius)          
  Tycho Brahe          
  Johannes Kepler          
  Astrologie v období po Bílé hoře          
  doslov          
  převzato z časopisu Natura Plus (http://natura.baf.cz)