Krátké aktuality - archiv 2007
  2005 < 2006 <  

 > 2008 > 2009 > 2010 > 2011 > 2012 > 2013

 
             
   Říjen 2007    Listopad 2007    Prosinec 2007  
  25.10.2007 - Cosi se děje s oceány, množství CO2, které zpracovával severní Atlantický oceán v roce 1995, se během 10 let, tedy do roku 2005, postupně zmenšilo na polovinu. Změny jsou natolik prudké, že to doslova šokovalo odbornou veřejnost. Nadále tedy nelze počítat s tím, že oceány nás zachrání před skleníkovým efektem a je navíc možné, že to urychlí celý proces klimatických změn. 
20.10.2007 - Archeologové pracující osm let u obce Mašovice provádí záchranné archeologické práce na místě, kde budou stát nové rodinné domky. Význam lokality stoupl už v roce 2000, kdy tu byl objeven obrovský kultovní areál. Před několika dny ovšem učinili objev století, když vykopali torzo sochy - duté ženské nohy a hýždě z keramiky pocházející z doby 4800 až 4700 let před naším letopočtem. Sochu vytvořili lidé kultury s moravskou malovanou keramikou.
13.10.2007 - Radioteleskop projektu SETI, sestrojený speciálně pro vyhledávání signálů mimozemských civilizací byl 11.10.2007 uveden do provozu poblíž městečka Hat Creek v Kalifornii. Nejedná se o jeden teleskop, ale soustavu složenou ze 42 parabolických antén o průměru přes šest metrů, které budou svým propojením fungovat jako jeden obrovský radiový teleskop.
11.10.2007 - Nobelovu cenu za mír v roce 2007 si rozdělí bývalý americký viceprezident Al Gore a Mezivládní panel pro klimatické změny, kteří bojují za zmírnění dopadů lidské činnosti na planetu. Globální oteplování je podle Gorea nezvratný fakt a člověk proti němu musí bojovat. Na Goreovi a mezivládním panelu ocenil výbor Nobelovy ceny jejich snahu šířit povědomí o klimatických změnách a položení základů pro opatření k boji proti těmto změnám, které ve svém důsledku mohou předcházet konfliktům způsobeným dopady klimatických změn.
  19.11.2007 - V bulharském  pohoří Rodopy v  lokalitě zvané Perperikon objevili archeologové pradávné obětiště, později thrácký chrám a ještě později i skalní pevnost. Před šesti tisíci let začali obyvatelé využívat unikátní místo ve skále, postupně ho vylepšovali až uprostřed oválu (30 m) se nacházel asi tři metry vysoký oltář, na kterém se zapalovaly obřadní ohně. V 1. tisíciletí př.n.l. se místo stalo rezidencí thráckých králů, kdy jen přízemní podlaží vytesané do skály se rozkládalo na ploše deset tisíc metrů čtverečných. Perperikon byl chrámem boha Dionýsa a tedy i slavnou věštírnou.
6.11.2007 - Židovská obec v Praze oznamuje, že v sobotu 10. listopadu 2007 se bude konat u Staronové synagogy od 14 hodin pietní náboženské shromáždění k uctění památky obětí říšského pogromu, tzv. křišťálové noci, kterou se před 69 lety začalo v nacistickém Německu organizované vražedné násilí vůči židovské komunitě.  V reakci na plánovaný pochod neonaistů Židovským Městemje ŽOP společně se všemi, kteří berou neonacistické nebezpečí vážně, připravena náboženské shromáždění chránit, zajistit bezpečnost účastníků a zabránit průchodu neonacistů Židovským Městem. > tisková zpráva Židovské obce v Praze 
2.11.2007 - Desítky lidských koster z mladší doby bronzové našli archeologové v odpadní jámě v osadě u Kněževsi u Prahy. Vědci zatím nedokáží vysvětlit, proč nepohřbené předky házeli po dlouhá léta do jámy. Průzkum je ojedinělý v tom, že se vědcům daří v 5000 let starých kostech najít DNA, z čehož se dá zjistit, odkud lid popelnicových polí do Kněževsi přišel. Již nyní je jasné, že kosti v odpadní jámě staré 5000 let nepatří Slovanům ani Keltům. Přesto jde o národ našich předků, který se s Kelty a pak i se Slovany mísil. Výsledky výzkumu kostí nalezených u Kněževsi podle Daniela Vaňka ze společnosti Forenzní DNA servis mohou pomoci k objasnění původu českého rodu Přemyslovců. 
  29.12.2007 - Mexičtí archeologové objevili v centru hlavního města ruiny pyramidy. Zbytky stavby vysoké 14 metrů byly odhaleny v centrální čtvrti Tlatelolco, v předkolumbovských dobách jednom z důležitých středisek aztécké říše, naznačují, že původní výstavba v Tlatelolku může být starší, než se odborníci doposud domnívali. Stavba nalezená v nitru zdejší hlavní pyramidy je však zřejmě stejně tak stará jako samotný původní Tenochtitlán. "Objevili jsme schody této, mnohem starší pyramidy. Budeme muset upravit historii Aztéků," komentovala nález archeoložka Patricia Ledesmaová.
7.12.2007 - Záhadu velkého množství kosterních pozůstatků lidu doby bronzové z Velimi u Kolína řeší v knize Násilí a smrt v době bronzové významný britský prehistorik Anthony Harding. Hledá odpověď na otázku, zda tito lidé padli v boji, nebo byli rituálně obětováni. Knihu vydal Archeologický ústav Akademie věd v Praze. Středočeská Velim je jednou z nejdůležitějších lokalit doby bronzové ve střední Evropě. Archeologové ji znají již velmi dlouho. Obvykle ji datovali do konce střední doby bronzové (zhruba 2000 až 1300 let před naším letopočtem). Radiokarbonová metoda ale umožnila posunout datování do přechodného období lidu popelnicových polí, tedy dříve, než se obecně soudilo. Význam naleziště ve Velimi vzrostl v roce 1984 během záchranného výzkumu a vyvolal také diskuse o tom, co se tehdy vlastně na tomto místě dělo. Právě při záchranném výzkumu totiž archeologové objevili značné množství lidských, ale i zvířecích kostí.   
 
             
   Červenec 2007    Srpen 2007    Září 2007  
  30.7.2007 - Mexičtí archeologové nalezli aztécký oltář z 15. století. Je zřejmě branou do podzemního komplexu. Hodnotí to jako největší událost od roku 1978, kdy skupina dělníků náhodou narazila na osmitunovou sochu aztécké bohyně. Oltář a další velkou kamennou desku nalezli v samotném centru Mexico City, u náměstí Zocalo. V kameni je vyobrazen aztécký bůh deště, hromů a blesků Tlaloc. Navíc je oltář zřejmě prvním krokem k celé sérii podobných, ne-li ještě zajímavějších nálezů. Archeologové se totiž domnívají, že za oltářem jsou ukryty rozsáhlé podzemní chodby, něco jako "podzemní město".
25.7.2007 - Řečtí archeologové objevili v oblasti Olympie čtyři komorové hrobky z mykénského období mezi lety 1450-1050 př.n.l. Jedna z nich byla dětská a obsahovala hračky, sošky božstev pro ochranu a vyobrazení jeho matky - ženy držící dítě v náručí. V hrobkách nechyběla keramika (dózy, alabastrové nádoby, různé amfory, některé se čtyřmi uchy, baňka s kyperskými rysy), která poskytuje ucelenou představu o mykénské keramické dílně.
16.7.2007 - Hrobku starověké kněžky ze 7. století před naším letopočtem objevili archeologové v Kapitelji nedaleko Noveho Mesta na východě Slovinska. Spolu s kněžkou byly v hrobce uloženy také bronzové šperky a keramické předměty. Pozůstatky napovídají, že kněžka byla pohřbena se sponami ve vlasech, náhrdelníkem z kostí a jantarových kuliček a bronzovými náramky. V centrální části hrobky ležely bronzové spony. Bronzové žezlo dokládá, že zesnulá patřila vysoko na společenském žebříčku. Tento předmět byl podle vědců užíván také při různých rituálech.
10.7.2007 - Čínští archeologové objevili čtyři sošky lidských postav, které jsou ještě o 500 let starší než známí terakotoví válečníci z císařské hrobky v Sianu. Tyto sošky pocházejí ze stejné oblasti a jsou asi 80 centimetrů vysoké. Byly vytvořeny v období vlády dynastie Čou (1046-221 před naším letopočtem). Po této dynastii následovala známá dynastie Čchin, jejiž zakladatel Š'-chuang nařídil vybudování armády z terakoty (pálené hlíny). Nově nalezené figury jsou pomalované čtyřmi barvami a byly umístěny ve čtyřech rozích hrobky v obci Liang-taj ve středočínské provincii Šan-si. Na místě vykopávek badatelé našli četné předměty ze zlata, mědi, nefritu a železa.
  25.8.2007 - Extrémně teplé počasí zamotalo meteorologům hlavu. Poprvé od roku 1775, od něhož se v Česku vedou statistiky, nemají naměřené hodnoty s čím srovnat. A to jim komplikuje předpovědi. Rekordně teplé měsíce začaly loni v září a trvají bez přestávky už rok. S oteplujícím se klimatem souvisí podle Tolasze i častější extrémní výkyvy počasí – ať už jde o rostoucí počet hurikánů v USA či o letošní teplou zimu ve střední Evropě a následná úmorná sucha.
12.8.2007 - Náboženství starověkých námořníků a bojovníků Vikingů rozhodně neskomírá, ale ve Skandinávii je naopak nyní v módě. Tradiční kulty jsou dnes v severských zemích oficiálním náboženstvím. První vlna zájmu o předkřesťanskou germánskou kulturu se vynořila během evropského romantismu 19. století v souvislosti s nacionalistickým hnutím ve Skandinávii. Švédská vláda od letošního roku Ásatrú uznává jako oficiální náboženství. Napodobila tak Island, který tak učinil už v roce 1973. Ostrovní stát o 21 let později následovalo Norsko a v roce 2003 i Dánsko. Pro řadové vyznavače Ásatrú tento krok mimo jiné znamená úřední uznání sňatků podle jejich rituálů. Spíše než o náboženství se ale jedná o návod, jak správně žít. Principy se podobají biblickému Desateru, jen nemají tak přikazovací tón.
10.8.2007 - Nálezy dvou kosterních pozůstatků v proslulé paleontologické lokalitě u keňského jezera Turkana mění pohled odborníků na minulost lidského rodu. Nejdůležitější změnou proti zažitým představám je vyřazení druhu Homo habilis (člověk zručný) ze seznamu přímých předků dnešního člověka. Přesné určení stáří čelisti patřící Homo habilis a lebky ženy z pokročilejšího druhu Homo erectus (člověk vzpřímený) ukázalo, že tito hominidé žili ve stejnou dobu v totožných lokalitách. Jejich koexistence trvala statisíce let. Možnost, že by se jeden druh vyvinul z druhého, proto není příliš pravděpodobná. Podle studie otištěné v posledním čísle časopisu Nature lze jejich soužití přirovnat k tomu, jak stejnou oblast sdílejí šimpanzi a gorily. Nejspíš se vzájemně nevyhledávali, ale díky rozdílným zvykům a zdrojům potravy si ani nepřekáželi.
5.8.2007 - Američtí experti potvrdili, že obrázky hmyzu, ryb či kukuřičných klasů nalezené v Mexiku jsou nejstarším písmem na západní polokouli. Přestože symboly vyryté do 2900 let starého kamene zůstávají stále zahaleny tajemstvím, podle vědců se jedná o písmo, nikoliv jen náhodné čmáranice. Čelní stěna obdélníkové tabulky o hmotnosti téměř 12 kilogramů obsahuje 28 zřetelných horizontálně rytých piktografů či symbolů, z nichž některé se třikrát nebo čtyřikrát opakují. Vědci v nich objevili vzorce, které charakterizují psaný text. "Je to plnohodnotný, legitimní text s psanými symboly označujícími mluvená slova," souhlasí antropolog William Saturno z Newhampshirské univerzity. Systém písma je nicméně podle vědců nepodobný jakémukoli dosud známému systému.  
 
9.9.2007 - Globální oteplování zanechává na Zemi čím dál tím výraznější stopy. Jen za uplynulý týden zmizelo z Arktidy množství ledu skoro dvakrát větší než území Velké Británie. "Omráčilo nás to," svěřili se deníku The Guardian vědci z amerického Národního střediska dat o sněhu a ledu. Podle nich došlo i k rekordnímu zvýšení mořské hladiny v oblasti. Pokud by ledy v Arktidě tály takovouto rychlostí i nadále, ledová oblast kolem severního pólu by zmizela navždy už do 23 let.  
 
             
   Duben 2007    Květen 2007    Červen 2007  
  27.4.2007 - Tým vědců ze tří evropských zemí oznámil velký objev. Astronomové našli planetu mimo naší sluneční soustavu, která by mohla být vhodná pro život. Podle pozorování by tam měla být voda v tekutém skupenství, což je jedna z důležitých podmínek života, jak ho známe. Vesmírné těleso v souhvězdí Vah je asi jedenapůlkrát větší něž Země a panuje na něm podle odhadů průměrná teplota mezi nulou a 40 stupni Celsia.
19.4.2007 - Rada bezpečnosti OSN na přání Velké Británie v úterý poprvé jednala o globálním oteplování. Téma radu rozdělilo. Zatímco britská ministryně zahraničí Margaret Beckettová tvrdila, že oteplování souvisí s bezpečností, Rusko a Čína namítaly, že úkol RB je jiný a téma na jednání rady nepatří. Generální tajemník OSN Pan-Ki-mun ale už dříve uvedl, že "energetika a klimatické změny mohou mít vliv na mír a bezpečnost".  Připomněl, že prosté soupeření o vodu a potraviny se může změnit v násilný konflikt.
14.4.2007 - V USA i Evropě ubývají včelstva. Možnou příčinou jsou mobilní telefony. Přitom bez včel by mohla nastat vážná potravinová krize. Na vymírání včelstev má možná podíl radiace z mobilních telefonů. Napsal to dnes britský list The Independent. Úbytek včelstev je v USA velmi citelný - na západním pobřeží je to 60 procent, na východním 70 procent. Náhle opuštěné úly hlásí včelaři také z v Německu, Švýcarku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v Británii. Němečtí vědci už delší dobu dokazují, že se chování včelstev mění v blízkosti elektrického vedení a z nové studie univerzity v Landau je zřejmé, že se včely odmítají vrátit do úlu, jestliže je poblíž něj umístěn mobilní telefon. George Carlo, který vedl velkou americkou vládní studii o možném negativním vlivu mobilů, s výsledkem této studie naprosto souhlasí.
9.4.2007 - Nejdražší žáci a přátelé na celém světě, Hannah Nydahl nás opustila 1. dubna v 01.43 h středoevropského času tím nejlepším způsobem. Po pěti měsících nemoci, přičemž tři měsíce jsme věděli, že nemoc je smrtelná, její poslední hodiny vyjádřily esenci jejího života. S naší phowou a prvními řádky přání o dosažení Dewačhenu se vrátila do prostoru, nadčasová a krásná. Ačkoliv tato ztráta je amputací s hlubokou ránou, děkuji Hannah, že tak silně naléhala, abych byl stále po jejím boku. Inspirovala mě od chvíle, kdy jsme se poprvé setkali v r. 1951 v lese severně od Kodaně, a zejména od října 2006 jsem využíval každé chvilky, abych se od ní co nejvíce naučil. Doufám, že něco z toho budu moct předat dál. Váš lama Ole Nydahl.

 

  28.5.2007 - Archeologové objevili v uplynulých dnech při záchranném výzkumu na území vznikající průmyslové zóny v Brankovicích na Vyškovsku sídliště z dob Velké Moravy, tedy z devátého až desátého století. Našli pozůstatky dřevěných domů i takzvaných zemnic. "Nalezli jsme i hřbitov s asi 30 hroby, což se nepoštěstí jen tak," řekl David Parma z Ústavu archeologické památkové péče v Brně, který výzkum v Brankovicích vede.
16.5.2007 - Izraelští archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě zřejmě objevili hrob židovského krále Heroda Velikého, který vládl v době Ježíše Krista a podle Matoušova evangelia nařídil vraždění neviňátek v Betlémě. O Herodově hrobě píše ve svém díle historik Flavius, který detailně líčí zmíněné pohřební procesí vypravené z města Jericha, jehož se prý zúčastnily stovky Herodových strážců a sloužících.
2.5.2007 - Vesak - První květnový úplněk je spojen se třemi událostmi života historického Buddhy Šákjamuniho. Buddha se narodil ve městě Lumbiní, které se dnes nachází na území Nepálu. Ve stejný den o 35 let později dosáhl plného rozvinutí potenciálu mysli - osvícení - na místě zvaném Bódhgaja. Květnový úplněk byl i dnem Buddhova úmrtí v Kušinagaře na severu Indie. - VESAK v Brně 
2.5.2007 - Buddhismus v Číně je opět na vzestupu. Posiluje prý ekonomiku. Buddhističtí hodnostáři z celé Číny i ze zahraničí se v pondělí sešli, aby "posvětili" nejvyšší pagodu světa. Ta stojí v chrámu Tchien-ning v jihovýchodní Číně, ve městě Čchang-čou. Pro mnohé je symbolem rostoucí prosperity země a návratu buddhismu. Zářící 153 metrů a 79 centimetrů vysoký orientační bod v rovné krajině stál bezmála 13 milionů dolarů (100 milionů jüanů). Už z dálky je vidět blyštící se vrcholek pagody ze zlata, bronzem pokryté střechy a nefritové kamenné bloky. Pagoda spolu s chrámem jsou považovány za nejstarší buddhistický komplex v jihovýchodní Číně.
1.5.2007 - Česko bude mít ojedinělou turistickou atrakci. Rodí se projekt, který otevře dříve přísně tajný objekt komunistické lidové armády. V Moravském krasu bude k pravidelným prohlídkám přístupná jeskyně Výpustek ukrývající bunkr. Ten vzniknul v šedesátých letech a měl sloužit jako velitelské pracoviště v případě jaderného útoku. Podobných objektů existuje ještě několik, zůstávají však tajné a některé z nich armáda dál využívá. Jednou z výjimek je také bývalý raketový sklad v Brdech, do kterého vojáci nechali nahlédnout novinářům.
  20.6.2007 - Nález rozsáhlého mlýna na zlatou rudu, velkého pohřebiště a mnoha artefaktů na území dnešního Súdánu vyzdvihuje význam starověké Núbie. Archeologové u vesnice al-Vidaj odkryli i hřbitov s devadesáti hroby. Nalezená keramika pak poskytla vodítko pro stanovení stáří nálezů - pocházejí z let 1750 až 1550 př. n. l.
12.6.2007 - Zatímco západní civilizace ji využívá stále více, místní obyvatelé se vzdávají tradiční medicíny a tvrdě za to platí. Indiánský kmen Tsimanů žije v bolivijském amazonském pralese na rozhraní dvou epoch. Zhruba osm tisíc příslušníků tohoto maličkého národa už jednou nohou nakročilo do moderního světa mobilních telefonů a internetu. Druhou stále pevně stojí na pralesní půdě, která skýtala živobytí bezpočtu generací jejich předků. Jak ukazuje výzkum španělských a amerických vědců, postavení indiánů rozkročených mezi dvěma zcela odlišnými civilizacemi je vratké. Polovina tsimanských dětí je výrazně opožděná ve vývoji a 85 procent Tsimanů trpí parazitárními onemocněními. Victoria Reyes-Garcíová a její spolupracovníci sledovali, jak dobře znají jednotlivé tsimanské rodiny místní rostliny a nakolik je využívají. Zároveň vyšetřovali zdravotní stav a kondici dětí z těchto rodin. Celkem prověřili 330 dětí ve věku od dvou do deseti let. Tsimanové běžně využívali asi stovku pralesních rostlin. Dnes jsou znalosti a využívání amazonské flóry na ústupu.
3.6.2007 - Všichni moderní lidé sdílejí stejné předky. Genetici prokázali, že i domorodí Austrálci jsou potomky lidí, kteří odešli z Afriky před více než padesáti tisíci lety. Padla tak teorie počítající s křížením s lidmi druhu Homo erectus. Podle dochovaných genetických znaků, chromozomu Y, který mají pouze muži, a mitochondriální DNA předávané výhradně v ženské linii, už po první skupině další lidé do Austrálie nepřišli. Rozhodně ne v takovém počtu, aby zanechali výraznou genetickou stopu. Situaci změnil až příjezd evropských kolonistů na konci osmnáctého století.
 
             
   Leden 2007    Únor 2007    Březen 2007  
  30.1.2007 - Zpráva o změnách globálního klimatu, kterou v pátek zveřejní OSN na konferenci v Paříži, prý bude šokovat svět. Zničené amazonské pralesy, nesnesitelné horko hlavně v jižní Evropě, kdysi úrodné pastviny vysušené na troud, miliony lidí na útěku, ničivé záplavy, epidemie a ztracené kusy pevniny, které mizí pod zvyšující se hladinou moří z tajících ledovců. Takové mohou být pozemské poměry během příštích sta let. Kritické přitom bude už následující desetiletí. Jen tolik času totiž zbývá lidstvu, aby zvrátilo nastoupený trend globálního oteplování. Pak už budou změny nezvratné, varují vědci z Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), který tento týden shrne na konferenci v pařížském sídle UNESCO hlavní body studie čítající několik tisíc stran.
22.1.2007 - Na sklonku první světové války propukla děsivá chřipková pandemie, která připravila o život několikanásobně víc lidí než celý předchozí válečný konflikt. Odhaduje se, že zahubila 40 milionů lidí. Podle odhadů zohledňujících i úmrtí v koloniích, se mohl počet obětí vyšplhat až na 300 milionů. Takzvaná španělská chřipka byla vysoce nakažlivá a její virus zabíjel s 25krát vyšší účinností než původci jiných chřipkových pandemií. Výjimečné zabijácké vlastnosti španělské chřipky nedávají epidemiologům spát. Když americký virolog Jeffrey Tautenberg v roce 2005 „oživil“ virus španělské chřipky, ocitl se v ohni kritiky některých kolegů. Mikrobiolog Richard Ebright z Rutgersovy univerzity a mnozí další mu vyčítají, že vrátil na svět velmi nebezpečný mikroorganismus. Pokud by virus unikl mimo přísně střežené prostory speciálních laboratoří, vypukla by chřipková pandemie, jaká za poslední století nemá obdoby.
14.1.2007 - Nepravidelně v intervalech 200.000 až několik milionů let dochází k přepólování zemského magnetického pole, přičemž si severní a jižní magnetický pól vymění svá místa. Zcela spolehlivě to dokládají geologické výzkumy mořského dna. Naposledy k tomu došlo před 780.000 lety. V průběhu celého procesu zeslábne magnetické pole po dobu stovek až tisíců let natolik, že na zemský povrch dopadnou mnohem větší dávky záření. Pozorování družic, jež jsou jako první vystaveny zvýšené dávce radiace, naznačují, že tento pokles již započal. Samozřejmě si zatím nemůžeme být jisti, zdali registrované zeslabení cca o 10% je pouhou fluktuací nebo začátkem procesu přepólování. Nyní se britským geofyzikům podařilo studiem starých lodních deníků za posledních 400 let získat další údaje o tomto jevu, a dokonce zjistit, že intenzita zemského magnetického pole začala klesat v polovině 19.století. Z mnoha měření provedených na oceánech prakticky celé Zeměkoule pak vědci z Univerzity v Leedsu sestavili model zemského magnetického pole a jeho změn v uplynulých staletích.
2.1.2007 - Dvě kvetoucí říše ležící na opačných koncích světa, Čína za slavné dynastie Tchang a mayská civilizace v Mexiku, pravděpodobně zkolabovaly vinou stejného klimatického jevu. Rozbor usazenin z jezera Huguang Maar v jihovýchodní Číně přivedl vědce k názoru, že říši dynastie Tchang, jedné z nejslavnějších v dlouhé čínské historii, srazila na kolena dlouhotrvající sucha. Analýza sedimentů totiž ukázala, že během osmého a devátého století našeho letopočtu monzunové deště, na nichž tamní zemědělství závisí, výrazně oslabily. Pozoruhodné je, že podobný nález je znám na protilehlém pobřeží Tichého oceánu, z amerického kontinentu. Tam ve stejnou dobu náhle skončila éra Mayů.
  28.2.2007 - Končící zima byla nejteplejší v historii. Podle expertů z amerického Národního úřadu pro výzkum oceánů a atmosféry se teploty pohybovaly 0,72 stupně nad průměrem z 20. století. Údaje o teplotách úřad systematicky zaznamenává od roku 1880. Podle odborníků není každoroční oteplování žádným překvapením. Už v minulém století zaznamenávali postupné oteplování zemského průměru - o 0,06 stupně Celsia za dekádu. O setrvávajícím trendu oteplování Země svědčí i to, že deset nejteplejších let v historii zažili obyvatelé planety v období od roku 1995.
17.2.2007 - Britští vědci zahájili oceánografickou misi ze španělských Kanárských ostrovů. Jejím cílem je prozkoumat podivnou "černou díru" objevenou uprostřed Atlantského oceánu. Ta by podle nich mohla poskytnout důležité informace o složení nitra Země.
8.2.2007 - Zdarma si stáhněte (download) nebo poslouchejte volně šířitelnou zvukovou nahrávku Nového zákona v podání Josefa Somra, Jana Potměšila a dalších předních českých herců. Přes 20 hodin mluveného slova je doplněno hudebním doprovodem. Byl použit text nového českého překladu Písma s názvem „Nová Bible kralická“. Více na www.nbk.cz
3.2.2007 - Německý tým archeologů z Mezinárodní rady pro památky (ICOMOS) nalezl vzácnou sutru ve východní straně jedné části největší zničené bamjánské sochy. Ta byla zničena v roce 2001 afghánským hnutím Taliban. Dokument byl napsán gilgitsko-bamjánským typem písma a datuje se do 6.-7. století. Tento typ sánskrtu byl používán hlavně v severní Indii, Pákistánu a také Afghánistánu. Nalezený dokument byl součástí sutry, která vysvětluje základní teze buddhismu a mimojiné praví, že všechno je pomíjivé. Text byl napsán na kousku upravené březové kůry zabalené v kusu látky se znaky, které podle vědců symbolizují Buddhovy kosti.

.

 

 
  27.3.2007 - V polovině června 2007 navštíví Prahu 17. karmapa Thaje Dordže. Karmapa znamená "muž činu", mistr karmy. Je vyzářením bódhisattvy soucitu Milující oči (tib. Čänräzig; skt. Avalókitéšvara). Karmapa představuje aktivitu všech buddhů a byl předpovězen Buddhou Šákjamunim a Guru Rinpočhem. Karmapa je prvním vědomě se zrozujícím lamou (tib. tulku) Tibetu a je ve všech svých zatím sedmnácti inkarnacích, které pokračují nepřerušeně již 800 let, nazýván "živý buddha". Je duchovní hlavou linie Kagjü.
15.3.2007 - Změny klimatu pociťuje nyní každý na světě. Kupříkladu tak mírná zima, jaká je nyní, už nebyla v Evropě více než sto let. Ale mnohem horší pro obyvatele jsou náhlé změny a výstřelky počasí. Na ně nově upozorňuje nová internetová stránka národních meteorologických služeb.
Národní meteorologické služby v Evropské unii se dohodly a vytvořily internetovou stránku www.meteoalarm.eu poskytující aktuální informace o mimořádných povětrnostních podmínkách na kontinentu. Projekt, který řídí rakouský ústav pro meteorologii a geodynamiku, má Evropanům zprostředkovat podrobné informace o záplavách, prudkých bouřích, vichřicích, o vlnách veder, hustém sněžení a lavinách a o dalších extrémních meteorologických jevech, které ohrožují životy nebo majetek. Web vydává varování pro příštích 24 nebo 48 hodin před hustou mlhou, mimořádným chladnem, před lesními požáry i před vysokými vlnami na moři či prudkým přílivem.
2.3.2007 - Lidské modlitby, uctívání nadpřirozených sil a rituály jsou asi starší, než jsme se dosud domnívali. Vyplývá to z nálezu jeskyně v poušti Kalahari. Tým vedený uznávanou archeoložkou Sheilou Coulsonovou z univerzity v norském Oslo prozkoumal jeskyni, jejíž existence byla díky své poloze na odlehlém, těžko přístupném místě v dnes téměř neobydleném severozápadním rohu Botswany dosud utajena. Coulsonová se domnívá, že nalezla dosud nejstarší známé místo, kde se prováděly náboženské obřady. "Vše nasvědčuje tomu, že zdejší lidé už před sedmdesáti tisíci lety měli jakousi víru," citovala archeoložku botswanská tisková agentura Bopa. Výzkum je teprve v počátcích. Univerzita v Oslo slibuje, že další podrobnosti o zřejmě významném objevu zveřejní postupně.