Přednášky a akce pořádané nebo spolupořádané
portálem www.mystika.cz

             
 Připravované akce
         
         
         
         
             
 Proběhlé akce 2005
  17.02. - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Předhistorické báje a pověsti. Na solné a stříbrné stezce. Městská část Praha – Kolovraty pod záštitou starosty obce Ing. Marka Ovečky pořádá cyklus besed na téma: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům"
Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a Jiří Zejfart
 
  03.03. - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Pravý dar na nepravé listině. Pan Mladota a kolovratské popluží Městská část Praha – Kolovraty pod záštitou starosty obce Ing. Marka Ovečky pořádá cyklus besed na téma: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům"
Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a Jiří Zejfart
 
  17.03. - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Praví a nepraví páni z Kolovrat Městská část Praha – Kolovraty pod záštitou starosty obce Ing. Marka Ovečky pořádá cyklus besed na téma: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům"
Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a Jiří Zejfart
 
  06.04. - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Mystéria starého Egypta
Robert Nový
Při přednášce bude možno prohlížet a nakoupit "drahé kameny starých Egypťanů"  
  07.04. - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
O jediných Kolovratech, jejich názvu a vinném kolovratu Městská část Praha – Kolovraty pod záštitou starosty obce Ing. Marka Ovečky pořádá cyklus besed na téma: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům"
Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a Jiří Zejfart
 
  21.04. - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Stavby církevní i světské (kaple, kostely, tvrz a dvory poplužní) Městská část Praha – Kolovraty pod záštitou starosty obce Ing. Marka Ovečky pořádá cyklus besed na téma: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům"
Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a Jiří Zejfart
 
  05.05. - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Kolovratští páni a jejich kmáni a chlapi Městská část Praha – Kolovraty pod záštitou starosty obce Ing. Marka Ovečky pořádá cyklus besed na téma: „Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k faktům"
Přednášky připravuje a řídí PhDr. František Dudek CSc. se spolupracovníky: Ing. Jaroslav Břečka, Jiří Missbichler, Petr Bartoš, Roman Lang a Jiří Zejfart
 
         
 Proběhlé akce 2004
  21. ledna 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Poznávání Átmana - Cesty do minulých životů
Robert Nový
Poznávání sebe sama a uvědomění si svého já, svého átmana může zásadně ovlivnit náš život, stejně jako poznání svých minulých životů  
  4. února 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Vegetariánská strava, indická kuchyně v Čechách a Indie
HaréKršna
Přírodní a zdravá strava bez masa, překvapivě pestrá a chutná. Obrázky z Indie.
… jídlo, které je přírodní, zdravé a bez masa. Menu je tvořeno ovocem, obilím, zeleninou, mléčnými produkty atd., které se dají kombinovat v mnoha různých variacích. Žádné maso, ryby, nebo vajíčka vám nechybí, jste opravdu spokojeni. To je strava, která respektuje zemi, všechny živé bytosti a také vás. Žádny bláznivý nápad, žádné experimenty s dietou. Toto je způsob stravování, který prospívá lidem tělesně i duševně už po desítky století, a který prošel testem času … (citováno ze stránek Haré Kršna - www.harekrsna.cz) Obrázky z Indie, života v Indii, ...
 
  18. února 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Drahé kameny v našem obydlí
Robert Nový
Využití drahých kamenů v našem obydlí k energetické vyváženosti a kvalitě bydlení a rodinného života
Drahé kameny mohou ovlivňovat nejen nás, osobně, ale ovlivňují i naše prostředí. Kde jinde by se mělo dbát na kvalitu našeho prostředí, než v našem domově, v místě kde žijeme, trávíme spoustu času s rodinou a kde vyrůstají naše děti. Drahé kameny ovlivňují energetickou vyváženost našeho prostředí, která má pak vliv na naši duševní pohodu a fyzické zdraví.
 
  3. března 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Bolí mne záda - mám osteoporozu?
 
Ve své přednáška pro širokou veřejnost, seznámí posluchače se současnými názory na tuto problematiku, rizikem vzniku tohoto onemocnění, které je spojeno s rizikem zlomenin, a současnými možnostmi vyšetřování i léčby.  
  17. března 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
 
Shambhala a Himálaj
Robert Nový
Podle tibetské tradice je zdrojem vzdělanosti a kultury současných asijských společností. Bylo místem, kde vládl blahobyt a štěstí, osvícenou společností založenou na meditaci, laskavosti a zájmu o všechny lidské bytosti.  
  7. dubna 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Buddhismus, meditace a naše zdraví?
Roman Virt
Buddhismus diamantové cesty  
  21. dubna 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Vliv minulých životů na naší přítomnost a budoucnost
Robert Nový
Jak mohou naše minulé životy ovlivnit naší přítomnost, co pro nás znamenají a jaký vliv mohou mít i na naší budoucnost. Je pro každého vhodné poznat své minulé životy?  
  19. května 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Co můžeme očekávat v budoucnosti?
Robert Nový
Znát, co nás čeká a nemine v naší budoucnosti je snad odvěkou touhou, můžeme poznat alespoň část budoucnosti a můžeme ji nějak ovlivnit?  
  15. září 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Cesty za tajemstvím a mystikou Indie
Robert Nový
Povídání o cestách do Indie, o mystice a filozofii Indie.
Doplněno promítáním diapozitivů, videa.
 
  6. říjen 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Diabetes - život s cukrovkou
 
   
  20. říjen 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Cesty za tajemstvím a mystikou Srí-Lanky
Robert Nový
Povídání o cestách do Srí-Lanky, o mystice a filozofii  Srí-Lanky.
Doplněno promítáním diapozitivů, videa.
 
  3. listopad 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Jak se bránit obezitě
Iva Málková
   
  17. listopad 2004 - od 18.30 hod
Infocentrum MČ Praha-Kolovraty
Cesty za tajemstvím a mystikou Himálaje
Robert Nový
Povídání o cestách do Himálaje, o mystice a filozofii Himálaje.
Doplněno promítáním diapozitivů, videa.
 
  15. prosinec 2004 - od 18.00 hod
Kulturní sál "U Boudů" MČ Praha-Kolovraty
Chanuka
Dětský pěvecký sbor “Lvíčata” Robert Nový

 

Povídání o židovském svátku světel, zvycích, promítání fotografií, hebrejský a jidiš zpěv a hudba a další překvapení.
Dětský pěvecký sbor “Lvíčata” vznikl před pěti lety na Lauderových školách. (název “Lvíčata” je podle názvu školy GUR ARJE neboli LVÍČE). V současnosti má sbor více než 20 členů a je rozdělen do dvou oddělení: tzv. “Malá lvíčata” (I. a II. třída) a “Lvíčata” (III. až VII. třída ZŠ). Děti zpívají hebrejské a jidiš písně (hebrejsky, česky, jidiš, anglicky). Absolvují každoročně minimálně 10 vystoupení a to nejen ve škole a na Ž.O., ale i na koncertech pro nežidovskou veřejnost. Zatím největším úspěchem bylo účinkování na multikulturním festivalu v Liberci a na Žižkovském festivalu Jiřího Hoška v Praze v roce 2003. Nyní připravujeme vydání prvního CD, které by mělo být chanukovým dárkem jak pro nás, tak pro širokou veřejnost.
CHANUKA
- je jeden z nejvýznamnějších židovských svátků. Osmidenní svátek světel připomíná znovuzasvěcení Chrámu po vítězném povstání Judy Makabejského. Při svátku se používá osmiramenný svícen (s ještě jednou „pomocnou“ svící), tzv. chanukový svícen. Každý den svátku se zapaluje vždy další svíce – zprava doleva. Celkově je pro osm dní Chanuky příznačná radostná nálada a velká družnost.