Znamení a úkazy
Zvony - Petr - Petrská věž v Praze
  
2003 puklo srdce zvonu Petr. 
 
Když některému historickému zvonu pukne srdce, zvoníci věří, že je to jakési varování národu. Pozor, přicházejí zlé časy, zní prý poselství takového zvonu. Jsou to sice jen legendy a mýty, ale historie zná několik příkladů jejich možné autenticity.
Jak si třeba vysvětlit zvláštní souhru okolností, že když v Krakově v roce 1939 puklo srdce zvonu Zikmund, vzápětí nato napadl Polsko Hitler? Anebo puklé srdce českého Zikmunda ve svatovítské katedrále dva měsíce před povodněmi?
Nejnovější případ se odehrál nyní v pozdně gotické Petrské věži. Prkennou podlahu zvonice prorazilo utržené srdce nejstaršího zdejšího zvonu Petr, který pochází z roku 1691. Je to snad varování před dalšími zničujícími povodněmi? Odborníci nepochybují, že ty loňské nebyly poslední. Nebo snad varování před tím, že červnové referendum o vstupu do Evropské unie nedopadne dobře? Katastrofický scénář by mohl počítat i s možným teroristickým útokem. Říká nám zvon opravdu něco z blízké budoucnosti? „Lidé odedávna připisují starým zvonům magickou moc. Snad je to tím, že život člověka se počítá na desítky let, zatímco život zvonů na stovky, někdy až tisíciletí. Každé nečekané události kolem zvonů se pak připisuje osudová symbolika,“ míní zbraslavský zvonař Petr Rudolf Manoušek.
Jenže vyznavači legend to budou mít tentokrát těžké. Není jasné, kdy přesně se srdce utrhlo. Petrská věž je totiž trvale nepřístupná a ani řád Křížovníků s červenou hvězdou, jemuž patří, do ní pravidelně nechodí. Už několik let tam nedocházejí ani zvoníci, protože se zvoní mechanicky. Podle některých legend by spadlé srdce zvonu mohlo znamenat smrt faráře. Ten však z toho nemá strach. „Farářem v nedalekém kostelu svatého Petra jsem se stal 20. května a to už největší zvon nezvonil. Zvonil jen sousední zvon svatého Pavla. Mělo se za to, že staršímu zvonu nic není, jenom jeho zvonění není zapnuté,“ řekl páter Martin Brousil.
rozbité srdce přišli náhodou až v těchto dnech hodináři z firmy Hainz, kteří opravovali věžní hodiny. Lze tedy předpokládat, že srdce spadlo možná už před tím, než puklo srdce Zikmundovi. To by znamenalo, že to bylo také varování před loňskými povodněmi a nic podobného zemi už letos nečeká. Přesto i odpůrci legend věří, že mezi lidmi a zvony existuje zvláštní pouto. I když se těžká srdce masivních zvonů utrhnou, nikdy se jako zázrakem nikomu z lidí nacházejících se v blízkosti dopadu nic nestalo. „Jediným příkladem opaku je zvon u svatého Štěpána ve Štěpánské ulici. Zvonař ho odlil z nepoctivě získaného materiálu a zvon mu nakonec vyzváněl k popravě. On zvon proklel a ten pak lidem ubližoval,“ míní Manoušek.
zdroj: http://www.zvony.go.cz/  Pavla Jugmannová