Události - Mýty a legendy 
Gilgameš Praotec Čech Kouzelný kotel starých Keltů
Noe Crescente fide Svatý grál
Atlantida O svatováclavských a svatoludmilských legendách Zlaté rouno
  Ježíš   Kristiánova legenda   Archa úmluvy