Ze světa - Amerika
  Kultury a národy
 
 Aztékové 
 
Pyramidy Aztéků

Aztécký kalendář

 

Jméno Aztéků pochází od legendárního města Aztlán, které Aztékové považovali za svoji pravlast. Sami se však nazývali Mexikové. Do Mexického údolí přišli Aztékové ve 13.stol. a na bažinatém ostrově uprostřed jezera, v místech, kde dnes leží hlavní město México, založili v roce 1325 město Tenochtitlán. Vytvořili tu důmyslné umělé ostrůvky, tzv. chinampas, na kterých žili, obdělávali kukuřičné pole i nádherné ovocné zahrady. Obávaní válečníci a šikovní diplomaté rozšířili svoji nadvládu nad sousedními kmeny, od kterých převzali jazyk nahuatl a náboženské zvyky. Krutě přitom trestali všechny, kdož jim kladli odpor.
V roce 1428 se aztécký Tenochtitlán, Texcoco a Tlacopán spojily ve volný svazek městských států, z kterého později vznikla Aztécká říše. Podmaněná teritoria musela odevzdávat státům "trojdohody" daně a do Tenochtitlánu tak každoročně proudilo množství zlata, drahých kamenů, oděvů, peří a kukuřice. Společným bohem všech obyvatel říše byl Huitzilopochtli-bůh války a ochránce Mexiků.