Poutní místa
Budeč 280 m.n.m.

 

Na tichém vrchu 12 km severovýchodně od Kladna, nad obcí Zákolany se rozkládá hradiště Budeč s dosud stojící rotundou.
Popis:

hradiště

Z původního hradiště se zachovaly pozůstatky hradeb - valy, které obepínají plochu 22 hektarů a řadí tak budečské hradiště k největším raně středověkým hradištím u nás. Na ploše před rotundou je v terénu vyznačen půdorys kostela p. Marie.  
Kostel sv. Petra a Pavla prošel v průběhu více než 1100 let své existence řadou stavebních úprav. Z původní stavby se do dnešních dnů dochovala v téměř nezměněné podobě pouze loď. Loď o tvaru komolého kužele, má lehce oválný půdorys s vnitřním průměrem až 8,6 metrů. Věž je hranolová se dvěma patry sdružených oken. Kněžiště pravoúhlé. Ve věži rotundy jsou zavěšeny dva zvony na ruční zvonění.
Kostel Panny Mariebyl jednolodní s půlkruhovou apsidou a hranolovou věží. Do dnešních dnů se dochovaly pouze základy, které jsou vyznačeny v poli naproti rotundě sv Petra a Pavla.
Plán hradiště
Historie:
Hitorie hradiště.
Význam:
Vznešená, starobylá a mocná aura tohoto místa může u citlivějších lidí navodit klid v duši a povznesení nad problémy okolního světa. Místo vhodné pro meditaci a rozjímání.
Poznámky:
Fotogalerie:
Rotunda sv.Petra a Pavla  Rotunda sv.Petra a Pavla před opravou  Rotunda sv.Petra a Pavla - detail rotundy  Rotunda sv.Petra a Pavla - vstupní část
Rotunda sv.Petra a Pavla - u vstupu  Kostel P. Marie - půdorys  Rotunda sv.Petra a Pavla -
Rotunda sv.Petra a Pavla - původní kachel  Rotunda sv.Petra a Pavla - základy původní absidy