Ostatní  mystická  místa  
Bitevní pole Hory a kopce Podzemí
Lipany Blaník Jihlava
Bílá hora
 
Stezky
Stará Boleslav - Praha