Obecně - Fórum 2000

Oficiální web >> Fórum 2000

Všechny aktivity Nadace Forum 2000 probíhají pod záštitou Václava Havla.

 
1997 Nadace Forum 2000 vznikla v roce 1996 ze společné iniciativy tehdejšího prezidenta ČR Václava Havla, prezidenta Nadace Nippon Yoheie Sasakawy a nositele Nobelovy ceny Elieho Wiesela.

Konference organizované Nadací Forum 2000 v letech 1997-2001 do Prahy přilákaly k jednomu stolu řadu světově významných a respektovaných osobností z oblasti náboženství, politiky, kultury a vědy a staly se tak jednou z nejprestižnějších akcí svého druhu ve střední Evropě. Kromě konkrétních témat globálního vývoje se konference Forum 2000 soustředily především na duchovní hodnoty a mezikulturní dialog.

V roce 2002 byl Nadací Forum 2000 spuštěn nový dlouhodobý projekt Forum 2000: Mosty přes globální propasti, jehož obecným cílem je hledání globálního konsensu. Doufáme, že se nám podaří nadále úspěšně poskytovat jedinečný prostor pro dialog a tím pokračovat v úkolech a myšlenkách, které stály u zrodu Nadace Forum 2000.
1998
1999
2000
2001
2002
2003    
2004    
2005
  Na webových stránkách je možné shlédnout videozáznam z konference Forum 2000 "Naše globální soužití: Výzvy a naděje pro 21. století", která proběhla v Praze 9. a 10. října 2005. > zde
Dokumenty na těchto stránkách jsou neoficiální - zdroj: Fórum 2000