Filozofie
 
 Filozofové a jejich filozofie  Filozofie    
 zpracoval: Jiří Svršek    zpracoval: Jiří Svršek    
Buddha   Sókratovské, platónské a aristotelské školy    
  Konfucius   Řecká a římská filozofie po Aristotelovi      
  Lao C´   Stoikové      
Pýthagorás   Skepticismus    
Hérakleitos   Eklekticismus a synkretismus    
  Démokritos   Novoplatonismus      
  Prótagorás          
  Sókratés          
  Platón          
  Aristotelés          
  Epikúros          
  Plótínos          
  převzato z časopisu Natura Plus (http://natura.baf.cz)    převzato z časopisu Natura Plus (http://natura.baf.cz)