Náboženství - Víra
Ostatní
  Keltové Bernard z Clairvaux: O lásce k Bohu  
    Gustav Meyrink: OBRAZY VEPSANÉ DO VZDUCHU  
  Gnoze Tomáš Halík: Státem vnucený ateismus  
    Tomáš Halík: O tom našem bezbožectví  
  Mystická zkušenost Ivan O. Štampach: Náboženská pluralita a její (ne)zvládání  
    Františkáni a Islám