Obecně 
   Pojmy
 Židovské předměty
   Dětská kolébka ze Starého židovského muzea  
  Předmět ze Starého židovského muzea v Praze (1906-1940)

Židovské muzeum v Praze bylo založeno v roce 1906, stanovy spolku pro jeho založení byly schváleny v měsíci srpnu. Součástí sbírek muzea byla i dětská kolébka z intarzovaného a mořeného dubového dřeva z 1. poloviny 19. století, pocházející ze židovské komunity v Mohelnici na Moravě (inv. č. 32.141). Na bocích kolébky lze číst nápis "Malý se jednou stane velkým".

Kolébka zaujímá výjimečné postavení ve sbírkovém fondu ŽMP z několika důvodů: Předměty související s narozením židovského dítěte jsou v něm zastoupeny jen velmi málo. Ojediněle jsou rovněž v ŽMP dokumentovány židovské obce na území tzv. Sudet (území odtržených od Československé republiky na základě Mnichovské dohody ze září 1938), k nimž Mohelnice patřila. Obě skutečnosti byly ovlivněny tragickými okolnostmi rozšiřování muzejních sbírek během 2. světové války.

Rozsah a nejzajímavější předměty sbírky Starého židovského muzea v Praze přiblíží návštěvníkům muzea výstava, připravovaná pro podzim jubilejního roku 2006 do Galerie Roberta Guttmanna v areálu ŽMP.

 
       
  zdroj: (C) Židovské muzeum v Praze - www.jewishmuseum.cz