Obecně 
   Pojmy
 Židovské předměty
   Chanukový svícen s postavami Mojžíše a Arona (v Klausové synagoze)  
 

Chanukový svícen je používán při svátku Chanuka, časově spadajícím do průběhu prosince a trvajícím osm dní. Hlavním obřadem je postupné zapalování světel ve speciálním svícnu. První večer je rozžehnuto jedno světlo, druhý den dvě, až poslední osmý den hoří všechna světla. Vystavený svícen s figurálními bočnicemi a prolamovanou zadní deskou je českou zvláštností. Někdy je také nazýván „pražským“ typem vzhledem k použití symbolu pražské židovské obce - šesticípé hvězdy s vloženým židovským kloboukem. Obliba tohoto vzoru trvala velmi dlouhou dobu a svícen byl v nezměněné podobě vyráběn téměř celé staletí. První svícny tohoto typu se objevují kolem poloviny 18. století a jejich výroba končí v průběhu první poloviny století následujícího. Tento konkrétní svícen patří k mladším exemplářům z konce jejich produkce.

 
       
  zdroj: (C) Židovské muzeum v Praze - www.jewishmuseum.cz  
       
 

Klasický osmiramenný chanukový svícen.