Náboženství
Judaismus - texty
Tóra
Tanach
  Talmud  
  Poznámka ke Genesis  
  Geniové Kabaly  
 
Židovský národ bývá nazýván národem knihy. Není to úplně přesné, protože klasická knihovna judaismu neobsahuje jednu, ale desítky základních svazků. My se budeme věnovat některým z nich:

TANACH - neboli hebrejská bible. 24 knih zahrnujících Toru (Pět knih Mojžíšových), Prorocké knihy a Spisy. (například kniha Soudců, Samuelovy knihy, Žalmy, kniha Ester...)

ŠAS - neboli šiša sidrej (mišna). Základní dílo ústní tradice - mišna a gemara tvořící TALMUD

Rabínská literatura - stovky knih různých autorů na veškerá myslitelná témata - od mystiky po právní spisy, od poezie po knihy gramatiky.