Náboženství
Judaismus - Geniové Kabaly
     
 

1) Vehujah, genius ostrovtipu, vědeckých a uměleckých schopností, vyznačuje se energií. Sídlí v ohni a astrologicky vyjadřuje jeho kvality Skopec. Jeho atribut jest Bůh nad vše vznešený a evokujeme ho, chceme-li býti osvíceni Duchem Svatým, veršem Et tu, Domine, susceptor meus et gloria mea et exultans caput meum, a pečetí:
 

 

    2) Jeliel, genius lásky a dobré mysli. Atribut jeho jest Bůh pomocník. Evokujeme ho, chceme-li tišiti revoluce a získati vítězství nad nepřáteli, veršem Te autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me, ad defensionem meam conspice, a pečetí:
 

    3) Sitael, genius spravedlnosti, cti a pohotovosti. Atribut je Bůh naděje všeho stvoření. Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti úkladům lidí i zvířat, veršem: Domine, susceptor meus es tu et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum, a pečetí:
 

    4) Elemiah, genius šťastného podnikání a námořních výprav. Atribut: Bůh ztajený. Evokujeme ho jako ochránu proti duševnímu utrpení a chceme-li objeviti zrádce, veršem Converte Domine et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam.
 

    5) Mahasiah, genius chápavosti a potěšení. Atribut: Bůh záchrance. Evokujeme ho, chceme-li získati mír, úspěch ve vysokých vědách a v theologii veršem: Exquisivi Dominum et exaudivit me et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me, a pečetí:
 

    6) Lelahel, genius slávy, lásky a štěstí. Atribut: Bůh veleslavný. Evokujeme ho, chceme-li získati osvícení a uzdravení těla veršem: Psalite Domino, qui habitat in Sion; annunciate inter gentes studia ejus, a pečetí:
 

    7) Achaiah, genius zdaru v namáhavých pracích. Atribut: Bůh dobrotivý a trpělivý. Evokujeme ho, chceme-li získati trpělivost ve studiu tajemství veršem: Miserator et misericors Dominus, longanimis et multum misericors, a pečetí:
 

    8) Kahetel, genius lásky k zemědělství a k práci. Atribut: Bůh vzývání hodný. Evokujeme ho, chceme-li získati úspěchu v modlitbách a požehnání Božího veršem: Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum, qui fecit nos, a pečetí:
 

    9) Aziel, genius milosrdenství, přátelství. Atribut: Bůh milosrdný. Evokujeme jej, chceme-li získati přízně mocných a splnění slibů, veršem: Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum quae a saeculo sunt, a pečetí:
 

    10) Aladiah, genius zdraví a štěstí v podnikání. Atribut: Bůh milostivý. Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te, a pečetí:
 

    11) Lauviah, genius nadání, velikosti duševní, moudrosti a proslulosti. Atribut: Bůh velebený. Evokujeme ho, chceme-li získati slávy plynoucí z vědění, veršem: Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exultatur Deus salutis meae, a pečetí. Někteří kabbalisté doporučují jeho evokaci jako ochranu před bleskem a porážkou v boji.
 

    12) Hahaiah, genius pokojných mravů a věštebných snů. Atribut: Bůh útočiště. Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti nepřátelství a jeho darů, veršem: Ut quid Domine recessisti longe: despicis in opportunitatibus, in tribulatione, a pečetí:
 

    13) Jezalel, genius smíření a manželské věrnosti. Atribut: Bůh nade vše jasný. Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: Jubilate Deo, omnis terra, cantate et exultate et psallite, a pečetí:
 

    14) Mebahel, genius práva a proslulosti právníků. Atribut: Bůh udržovatel. Evokujeme jej, chceme-li získati ochrany proti těm, kdož chtějí zničiti náš majetek, veršem: Et factus est Dominus refugium pauperis, adjutor in opportunitatibus in tribulatione, a pečetí:
 

    15) Hariel, genius náboženské čistoty mravů. Artibut: Bůh stvořitel. Evokujeme ho na pomoc proti rouhačům veršem: Et factus est mihi Dominus meus in adjutorium spei meae, a pečetí:
 

    16) Hakamiah, genius udatností, vítězství a vlády. Atribut: Bůh vládce vesmíru. Pomáhá proti zrádcům, k dostižení vítězství. Evokační rituál: Vyslov jeho jméno a modli se: Všemohoucí Bože zástupů, jenž jsi stvořil a spravuješ zemi a ochraňuješ národy, prosím Tě prostřednictvím jména Hakamiah, osvoboď moji zem od nepřátel. Pak při vzývání vyslov verš: Domine, Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te. Pečeť:
 

    17) Laviah, genius hudby, básnictví, filosofie a literatury, vysokých věd a objevů. Atribut: Bůh obdivuhodný. Evokujeme ho po dlouhých postech, chceme-li získati jeho darů a zbaviti se duševních útrap veršem: Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, a pečetí:
 

    18) Kaliel, genius spravedlnosti a pravdy. Atribut: Bůh, jenž povyšuje. Evokujeme ho pro rychlou pomoc v útrpách veršem: Judica me Domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam super me, a pečetí:
 

    19) Leviviah, genius lásky, paměti a lidské inteligence. Atribut: Bůh, jenž vyslyší hříšníka. Evokujeme ho proti hříchům a pro dosáhnutí milosti Boží veršem: Expectans expectavi Dominum et intendit mihi, a pečetí:
 

    20) Pahaliah, genius náboženství a zbožnosti. Atribut: Bůh Vykupitel. Evokujeme ho proti nepřátelům náboženství veršem: Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolosa, a pečetí:
 

    21) Nelchael, genius přírodních věd a studia. Atribut: Bůh jediný. Evokujeme jej proti pomluvačům, čarodějům a zlým démonům veršem: Ego autem in te speravi, Domine, dixi deus meus es tu, in manibus tuis sortes meae, a pečetí:
 

    22) Jejahel, genius bohatství, obchodu a cest. Atribut: Pravice Boha. Chrání před ztroskotáním a bouřemi, propůjčuje nadání k obchodu. Evokuje se veršem: Dominus custodit te: Dominus protectio tua super manum dexteram tuam, a pečetí:
 

    23) Melahel, genius vod, země a léčivých rostlin. Atribut: Bůh, osvoboditel z neštěstí. Evokuje se, chceme-li býti bezpečni před zbraněmi a na cestách veršem: Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum et ex hoc nunc et in saeculum, a pečetí:
 

    24) Hahujah, genius ochrany a Božího milosrdenství. Atribut: Bůh dobrotivý. Ochraňuje před útoky zlodějů a vrahů. Evokujeme jej veršem: Ecce occuli Domini super metuentes eum et in eis, qui sperant in misericordiam eius, a pečetí:
 

    25) Nithaiah, genius skrytých věd a bílé magie. Atribut Bůh, jenž propůjčuje moudrost. Ochraňuje bílé magiky a evokuje se veršem: Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: narrabo omnia mirabilia tua, a pečetí:
 

    26) Haajah, genius politiky. Atribut: Bůh skrytý. Ochraňuje hledače pravd, diplomaty a tajné podnikání. Evokujeme jej, chceme-li vyhráti právní při, veršem: Clamavi in toto corde meo: exaudi me Domine: justificationes tuas requiram, a pečetí:
 

    27) Jerathel, genius umění, věd, spisovatelství, civilisace. Atribut: Bůh zlé trestající. Osvobozuje od nepřátel a pomluvačů. Evokujeme jej veršem: Eripe me, Domine, ab homine malo; a viro iniquo eripe me, a pečetí:
 

    28) Šeheiah, genius zdraví a rozumu. Atribut: Bůh uzdravovatel. Chrání před bleskem a bouří, ohni, zřícení domu a nemocemi. Evokujeme veršem: Deus, ne elongaveris a me: Deus meus in auxilium meum respice, a pečetí:
 

    29) Reijel, genius síly a horlivosti v pravdě. Atribut: Bůh pomocný. Pomáhá proti rouhačům a nepřátelům náboženství, viditelným i neviditelným nepřátelům. Evokujeme veršem: Ecce enim, Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae, a pečetí:
 

    30) Omael, genius lékařství, chemie a plození. Atribut: Bůh trpělivý. Pomáhá proti starostem, zoufalství a strašidlům. Evokujeme veršem: Quoniam tu es patientia mea, Domine; Domine, spes mea a juventute mea, pečetí:
 

    31) Lekabel, genius matematiky, astronomie, geometrie, zemědělství a vegetací. Atribut: Bůh, jenž osvěcuje. Propůjčuje osvícení. Evokujeme veršem: Quoniam non cognovi literaturam; introibo in potentias Domini; Domine memorabor justitiae tuae, a pečetí:
 

    32) Vasariah, genius spravedlnosti, paměti, řečnictví. Atribut Bůh spravedlivý. Pomáhá proti těm, kdož nespravedlivě pronásledují. Evokujeme, jmenujeme-li osoby nepřátelské a pak citujeme verš: Quia rectum est verbum Domini et opera eius in fide. Pečeť genia:
 

    33) Jehuiah, genius objevů. Atribut: Bůh, jenž ví vše. Evokujeme, chceme-li vypátrati zrádce a zločince, veršem: Dominus scit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt. Pečeť:
 

    34) Lehaiah, genius velikých činů a vnitřní modlitby. Atribut: Bůh mírný. Působí proti zlosti. Evokujeme veršem: Speret Israel in Domino, ex hoc nunc usque saeculum. Pečeť:
 

    35) Kevakiah, genius dědictví, darů a smíru. Atribut: Bůh udělující radost. Působí odpuštění těch, jimž jsme ublížili. Evokujeme tak, že jmenujeme osobu, citujeme verš: Dilexi quoniam exaudivit Dominus vocem orationis meae. Opakujeme denně, dokud nenastane usmíření. Pečeť:
 

    36) Menadel, genius dobrého jména. Bůh vzýváníhodný. Genia evokujeme, chceme-li udržeti své existenční postavení, uniknouti ze zajetí a ujíti pomluvám, veršem: Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae, a pečetí:
 

    37) Aniel, genius věd a umění, zjevení přírodních tajemství, inspirace filosofické. Atribut: Bůh ctností. Evokujeme, chceme-li dosíci jeho darů, zvítěziti a osvoboditi město od obležení, veršem: Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus, a pečetí:
 

    38) Haamiah, genius bohabojnosti. Atribut: Bůh, naděje pozemšťanů. Působí proti lži, zbraním, divé zvěři a pekelným duchům. Evokujeme, chceme-li dosíci všech pokladů nebe a země, veršem: Quoniam tu es, Domine, spes mea; altissimum posuisti refugium tuum, a pečetí:
 

    39) Rehael, genius zdraví, dlouhého života, otcovské a dětinné lásky. Atribut: Bůh, k hříšníkům milosrdný. Evokujeme jej, chceme-li dosíci uzdravení, veršem: Audivit Dominus et miseritus est mei: Dominus factus est meus auditor, a pečetí:
 

    40) Jejazel, genius útěchy a vysvobození. Atribut: Bůh radující se. Působí osvobození zajatých, dosažení útěchy a zbavení od nepřátel, ovládá osvětu. Evokujeme veršem: Ut quid Domine repellis orationem meam, avertis faciem tuam a me?, a pečetí:
 

    41) Hahahel, genius křesťanství, energie, oběti. Atribut: Bůh trojjediný. Působí proti rouhačům a pomluvačům. Evokujeme veršem: Domine libera animam meam a labiis iniquis et lingua dolosa, a pečetí:
 

    42) Mikael, genius politiky a diplomatického nadání. Atribut: Dům Boží. Ochraňuje na cestách a odkrývá spiknutí. Evokujeme veršem: Deus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus, a pečetí:
 

    43) Veubiah, genius vojenství a válečné slávy. Atribut: Pán a vládce. Evokujeme, chceme-li zvítěziti v bitvě a zlomiti otroctví, veršem: Et ego ad te, Domine, clamavi et mane oratio mea praevenit te, a pečetí:
 

    44) Jelahiah, genius cestování a strategie. Atribut: Bůh Věčný. Působí ochranu úřadů, výhru sporů, úspěch v podnikání, vyznamenání statečnosti. Evokujeme veršem: Voluntaria oris mei bene placita fac, Domine, et iudica tua doce me, a pečetí:
 

    45) Sealiah, genius obratnosti a vegetací. Atribut: Pohybovatel. Působí povýšení padlých a ponížení zlovolných. Evokujeme veršem: Si dicebam: motus est pes meus; misericordia tua, Domine, adiuvabat me, a pečetí:
 

    46) Ariel, genius skrytých pokladů, tajemství a snů. Atribut: Bůh Zjevovatel. Vzýváme ho, chceme-li vzdáti Bohu díky aneb dosíci zjevení budoucnosti, veršem: Suavit Dominus universos et miserationes eius super omnia opera ejus, a pečetí:
 

    47) Asliah, genius spravedlnosti. Atribut: Bůh Spravedlivý a Pravdu Zjevující. Evokujeme jej, chceme-li pozdvihnouti mysl k Bohu a dosíci jeho darů duchovních, veršem: Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia, impleta est terra possessione tua, a pečetí:
 

    48) Mihael, genius plození a lásky. Atribut: Bůh Otec. Ochraňuje manželskou věrnost, zjevuje budoucnost. Evokujeme veršem: Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam, a pečetí, kterou tvoří kruh, do něhož jsou vepsány: šestka, meč a heslo Pater mattens.
    49) Vehuel, genius pokoje. Atribut: Bůh veliký a Vznešený. Chrání před zoufalstvím. Evokujeme veršem: Magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis, a pečetí, kterou tvoří kruh, do něhož je vepsáno hebrejsky jméno genia a číslo 7 a 6.
    50) Daniel, genius výkonnosti. Atribut: Znamení milosrdenství. Evokujeme, chceme-li dosíci útěchy a milosti Boží, veršem: Miserator est misericors Dominus, longaminis et misericors, a pečetí, kterou tvoří kruh, do něhož je vepsáno číslo 8 a hebrejsky jméno genia.
    51) Hahasiah, genius tajemství a hermetismu. Atribut : Bůh skrytý. Evokujeme jej, chceme-li odhaliti mysteria, veršem: Sit gloria Domini in saeculum; laetabitur Dominus in operibus suis, a pečetí, kterou tvoří kruh, do něhož je vepsáno číslo 9 a jméno genia.
    52) Imamiah, genius svobody. Atribut: Bůh nade vše vznešený. Evokujeme chceme-li se ubrániti nepřátelům a získati ochrany genia na cestách a v zajetí veršem: Confitebor, Dominum, secundum justitiam eius et psallam nomini Domini altissimi. Pečeť genia tvoří do kruhu vepsaná sedmice, jmeno a meč.
    53) Nanael, genius vysoké vědy. Atribut: Bůh, jenž pokořuje pyšné. Evokujeme veršem: Cognovi Domine quia aequitas iudicia tua et in virtute tua humiliasti me, a pečetí, kterou tvoří osm mečů vepsaných do kruhu.
    54) Nithael, genius slávy a života. Atribut: Král nebe. Ochraňuje vládce a uděluje dlouhý věk a milost Boží. Evokujeme veršem: Dominus in coelo paravit sedem suam: et regnum ipsius omnibus dominabitur, a pečetí, kterou tvoří devět mečů vepsaných do kruhu.
    55) Mebaiah, genius mravnosti a náboženství. Atribut: Bůh věčný. Udílí útěchu a plodnost. Evokujeme veršem: Tu autem, Domine, in aeternum permaneas et memoriale tuum in generationem, a pečetí, kterou tvoří jméno genia.
 

    56) Poiei, genius majetku a filosofie. Atribut: Bůh vesmír udržující. Pomáhá v lidských potřebách. Evokujeme veršem: Allevat Dominus omnes, qui coruunt, et erigit omnes elisosa peč., kterou tvoří prsten Davidův se jménem genia.
    57) Nemamiah, genius energie a boje. Atribut: Bůh nejvýše chvályhodný. Evokujeme, chceme-li vysvoboditi zajaté a míti úspěch veršem: Qui timent Dominum, speraverunt in Domino; audiutor eorum et protector eorum est, a pečetí, do které je vepsáno jméno genia.
    58) Jejalel, genius zdraví a udatnosti. Atribut: Bůh, jenž vyslyší pokolení. Evokujeme veršm: Et anima turbuta est valde; sed tu Domine usque quo a pečetí, kterou tvoří kříž vepsaný do kruhu.
    59) Harahel, genius pokladů a podnikavosti. Atribut: Bůh vševědoucí. Pomáhá proti neplodnosti a činí děti poslušnými. Evokujeme veršem: A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini, a pečetí, ktrou tvoří prsten Šalamounův, do něhož vepsán je kříž a jméno genia.
    60) Mizrael, genius ctnosti a rozumu. Atribut: Bůh, jenž pomáhá potlačeným. Evokujeme, chceme-li léčiti duševní nemoce, veršem: Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, a pečetí, kterou tvoří tři navzájem se prolínající kruhy.
    61) Umabel, genius přátelství, cest a spokojenosti. Atribut: Bůh nad vše vznešený. Evokujeme, chceme-li získati přátelství, veršem: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum a pečetí, kterou tvoří čtyři soustředné kruhy s křížem uprostřed.
    62) Jahahel, genius klidu, ctnosti a moudrosti. Atribut: Nejvyšší bytost. Evokujeme, chceme-li získati moudrosti a pokoje, veršem: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum a pečetí, kterou tvoří červený pentagram vepsaný do pěti sostředných kruhů.
    63) Anianuel, genius rozumu a křesťanství. Atribut: Bůh nekonečně dobrý. Evokujeme proti nehodám a nemocím a pro zdar náboženské propagandy veršem: Servite Domino in timore; et exaltate ei cum tremore a peč. Růže a Kříže:
 

    64) Mehiel, genius vědy a řečnictví. Atribut: Bůh udržovatel věcí. Evokujeme proti nepředvídaným protivenstvím a pro získání slávy veršem: Ecce, oculi Domini super metuentes eum: et in eis, qui sperant super misericordiam eius a pečetí, kterou tvoří znamení Růže a Kříže.
    65) Damabiah, genius užitečného podnikání. Atribut: Bůh, studnice moudrosti. Chrání před čarodějstvím a propůjčuje moudrost a zdar v podnikání. Evokujeme veršem: Convertere, Domine, et usque qua? Et deprecibilis esto super servos tuos a pečetí, kterou tvoří rozřešená hádanka Sfingy.
    66) Manakel, genius snů. Atribut: Bůh ochraňující všechny věci. Evokujeme, chceme-li Boha usmířiti, veršem: Ne derelinquas me, Domine; Deus meus, ne discesseris a me, a pečetí, kterou tvoří jméno anděla.
    67) Eiael, genius duchovního osvícení. Atribut: Bůh, útěcha člověka. Uděluje moudrost a útěchu v bojích života. Evokujeme veršem: Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui a pečetí:
 

    68) Habuiah, genius plodnosti. Atribut: Bůh dárce. Evokujeme, chceme-li získati a udržeti zdraví, veršem: Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius a pečetí:
 

    69) Rochel, genius práva a slávy. Atribut: Bůh vševidoucí. Evokujeme, chceme-li získati ztracené neb ukradené předměty a vypátrati zločince veršm: Dominus pars hereditatis meae et et calicis mei; tu es, qui restitues hereditatem meam mihi, a pečetí, kterou tvoří Strom sefir.
 

    70) Jabamiah, genius přírodních jevů. Atribut: Slovo tvořící. Uděluje síli, genialitu a tvoří veleduchy filosofie. Evokujeme veršem: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, a pečetí, kterou jest jméno genia, vyjadřujícího absolutní uskutečnění.
    71) Haiel, genius statečnosti a ochrany. Atribut: Bůh, Pán světa. Jeho pomocí přemáháme zlo a získáváme svobody. Evokujeme veršem: Confitebor Domino nimis in ore meo et in medio multorum laudabo eum a pantaklem z ryzího zlata nesoucího jméno genia.
    72) Mumiah, genius mysterií. Atribut: Alfa-Omega. Udílí zdar v každém podniku a propůjčuje sílu proti hrůzám smrti. Evokujeme vyslovením Jména Božího Alfa-Omega a veršem: Converte, anima mea, in requiem tuam: quia Dominus benefecit tibi, a pantaklem nesoucím na jedné straně atribut a na druhé jméno genia.
 

 
  ELIFAS LÉVI praví na okraj kabbalistických evokací:
    Evokovati ducha jest umění vniknouti v ideu tohoto ducha. Povzneseme-li se na jeho úroveň, strhneme ducha k sobě a on bude nám sloužiti. Neučiníme-li tak, strhne nás on a my budeme otročiti jemu.
    Vyvolávání nechť je vždy odůvodněno a nechť vždy slouží dobrému účelu. Jinak je evokace šílený výkon, nebezpečný rozumu a zdraví.
    Chceme-li evokovati z pouhé zvědavosti, abychom něco viděli, předem se připravme na neúspěch a zbytečnou námahu.
    Pečeť kabbalistických geniů je talismanem, jenž slouží jako magnetický nástroj, neboť představuje vůli Božího Jména, kterou vysvětluje nákres pečetě. Charaktery mohou býti vryty do sedmi kovů aneb napsány na pergamen a pak záměrně posvěceny a magnetisovány. Tím se vytvoří magnetická střediska. Okouří se rituálními vůněmi a zabalí se do hedvábí a vloží do skleněné schránky, aby neztratily své síly. Nikomu jich nesmíme darovati, půjčiti nebo ukázati. Slouží nám k odmršťování světelných klamů. Prchaví duchové třesou se v jejich blízkosti, poněvadž jsou pevnými symboly a charaktery slova, jež z nich rozkazuje sobě a všem duchům.
    Abychom dobře užívali magických klíčů, musíme si udržeti duševní jas a čistotu srdce; jinak by se staly nástroji čarodějnictví a hloupý a nečistý operatér stal by se jejich první obětí.