Menhiry
Ledce 14°01´55´´ 50°12´42´´ 310 m.n.m.

 

   Kameny stojí v polích severovýchodně od obce v místech, kde polní cesta vedoucí ze silnice mezi obcemi Přelíc a Studeněves kolem bývalého vojenského objektu přejde přes úvoz bývalé úzkokolejné dráhy. Místu se říká Ke dvěma kamenům.
Popis:
Jedná se o kameny z rezavě hnědého železitého slepence vzdálené od sebe 3,5 m, vysoké 0,7 m a 0, 8m.
Na jednom z kamenů, na jeho ploché straně obrácené k severu je patrná rytina kříže. Kameny leží pár metrů od hlubokého úvozu se vší pravděpodobností na bývalé cestě vedoucí k chatám jižně od Řisut, na jejímž druhém konci je ještě velmi dobře patrné kamenné zpevnění úvozu, k jehož zarovnání došlo až při zcelování pozemků.
Po celé délce jsou vždy několik metrů od sebe další těžké balvany. Většinou jsou i tyto pevně zasazeny v zemi vzpřímeně, některé jsou povalené.
Historie:
Význam:
Poznámky:
Fotogalerie:
  
foto převzeto ze stránek  smircikrize.euweb.cz