Menhiry
Kluček 302 m.n.m.

 

Mezi obcemi Lhota a Kluček jihovýchodně od Žatce nad mlýnem Tasov je mírně nakloněná náhorní plošina.
Popis:
Nakloněnou náhorní plošinu lemuje velké množství převážně zaoblených křemencových bloků. Původně zde bylo asi 5-6 kamenných řad, dnes je zde pouze 1 pás kamenů na okraji pole nad srázem. Značné množství kamenů leží svrženo na úpatí jižního svahu - při okraji asi 400 balvanů z křemenného pískovce až křemence. Některé z objektů připomínají menhiry. První zmínky o lokalitě jsou z roku 1946.
Historie:
Význam:
Poznámky:
Jméno Kluček  připomíná obtížnou stavbu uprostřed zalesněného terénu. Klučení je starý výraz pro vyvracení pařezů nebo stromů i s kořeny.
Fotogalerie: