Souhlásková čísla - vnější vztahy

 
Pro výpočet souhláskového čísla potřebujeme vybrat z křestního jména a příjmení souhlásky B, C, D, Ď, F, G, H, J, K, L, M,N,Ň,P,Q, R, Ř, S, Š, T,Ť,V, W, X a Z, které spolu sečteme a zredukujeme na jednomístné základní číslo.

< 1 >  < 2 >  < 3 >  < 4 >  < 5 >  < 6 >
< 7 >  < 8 >  < 9 >  < 11 >  < 22 >

            

Souhlásky jména symbolizují hodnotu vnějších vztahů nebo obraz, jak se jeví nositel jména svému okolí.  Možnost výkladu, která vyplývá z výpočtu souhlásek, vytváří spojení mezi vnitřními vlastnostmi ze samohlásek (číslo srdce) a vnějšími vlastnostmi souhlásek (hodnota vztahů ).