Taoistická numerologie daleko přesahuje všechno, co jsme dosud věděli o nerozlučném spojení čísel a lidského osudu. Pilířem života každého člověka jsou jeho čísla; znalost jejich významu nejen potvrzuje minulost a odkrývá budoucnost, ale kromě toho umožňuje změny směru v přítomnosti, které pak vedou k poznání sebe sama a ke šťastné budoucnosti. Proč tomu tak je, to zůstane zřejmě navždy tajemstvím mezi nebem a zemí, ale tisíckrát se už potvrdilo, že tomu tak skutečně je. Taoistická numerologie nám poprvé předkládá systém, který nám podle staré čínské tradice umožňuje poznat celý náš energetický systém, tedy jemnou souhru mezi hlavou, srdcem a břichem, vloženou do sítě životních oblastí navzájem spolu souvisejících. Vedle pozorování životních cest, energeticky slabých a silných oblastí sem patří i pozice zdraví: čísla, která vypočítáme z data našeho narození ve spojení s časem narození, ukazují, které orgány jsou silné a které slabé, a jak pomocí jednoduchých prostředků, které však musíme znát, můžeme podstatně zlepšit zdraví. Cesta ke zlepšení zdraví je preventivní ovlivnění výběrem například dalšího numerologicky vhodně působícího jména. Další možnosti nám rovněž ukazují čísla, například tím, že nám prostřednictvím numerologického klíče dají přesné pokyny pro terapii. A nejpozději nyní poznáváme, že taoistická numerologie přesahuje vše dosud známé.

Neveřejné stránky - veškeré texty pouze pro soukromé použití.